nl | fr

Over Mederi

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging ontstond in 2004 en werkt met zelfstandige praktijken thuisverpleging, zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Met 195 praktijken (december 2016) en meer dan 1000 aangesloten verstrekkers (december 2016) zijn we uitgegroeid tot de grootste aanbieder van zelfstandige en onafhankelijke thuisverpleging in België.

Mederi is een partner die actief luistert naar alle betrokkenen in de thuiszorg en vanuit een duidelijke visie proactief oplossingen ontwikkelt die zelfstandige praktijken thuisverpleging sterker maken.

Dit maakt ons tot de enige dienstverlener met een geïntegreerd aanbod van tarificatie, facturatie en diensten met toegevoegde waarde voor zelfstandige praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen.

Serviceverlener

Mederi begeleidt kleine en middelgrote autonome praktijken in de thuisverpleging en ontwikkelt producten en diensten waardoor deze praktijken over de mogelijkheden en middelen beschikken om te groeien in kwaliteit, praktijkmanagement en omzet.

Bruggenbouwer

Grotere zorggroepen of uitbaters van assistentiewoningen vinden steeds vaker de weg naar Mederi. Mederi neemt de rol van centraal aanspreekpunt op zich en ontwikkelt kansen voor lokale thuisverplegingspraktijken. Zo ontstaan opportuniteiten die een lokale praktijk alleen moeilijk zelf kan realiseren.

Zorgondernemer

Mederi vertrekt vanuit een bedrijfsmatige aanpak van thuisverpleging zonder dat dit een warme, toegankelijke, patiëntgerichte thuiszorg in de weg staat. Door een groeiende behoefte aan en een beperkte beschikbaarheid van de noodzakelijke thuisverplegingsbudgetten, geloven we steeds meer in een thuiszorg waarbij elke partij zijn (financiële) verantwoordelijkheid draagt. Elke Mederi-initiatief wordt ontwikkeld vanuit een doordacht businessplan, met eigen kapitaal en met weinig of geen overheidssubsidies. Het kan.

Belangenbehartiger

Uw toekomst als zelfstandig thuisverpleegkundige wordt in wetten en regels gegoten in de riziv-conventiecommissie. Via het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging  zit Mederi Beroepsorganisatie mee aan tafel en bewaakt de belangen van de onafhankelijke zelfstandig thuisverpleegkundige.

 

Lid worden van Mederi?
Vacatures bij Mederi-praktijken
Opleidingen door Mederi

Meer weten over Mederi? In ons recentste jaarverslag leest u onze visie, missie en jaarcijfers.

Recente berichten

14/11/2018

Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

25/09/2018

Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwaliteit leveren, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

20/08/2018

Thuisverpleegkundigen zijn het beu om bestempeld te worden als fraudeurs binnen de gezondheidszorg

Het is nu genoeg geweest. Ieder jaar opnieuw kan men er zeker van zijn dat er wel iemand is die wil 'scoren' met de resultaten van het jaarverslag van de DGEC (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV). Het is dan alsof die persoon zelf op onderzoek is geweest en iets wonderbaarlijks ontdekt heeft.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops