nl | fr

Over Mederi

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging ontstond in 2004 en werkt met zelfstandige praktijken thuisverpleging, zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Met 195 praktijken (december 2016) en meer dan 1000 aangesloten verstrekkers (december 2016) zijn we uitgegroeid tot de grootste aanbieder van zelfstandige en onafhankelijke thuisverpleging in België.

Mederi is een partner die actief luistert naar alle betrokkenen in de thuiszorg en vanuit een duidelijke visie proactief oplossingen ontwikkelt die zelfstandige praktijken thuisverpleging sterker maken.

Dit maakt ons tot de enige dienstverlener met een geïntegreerd aanbod van tarificatie, facturatie en diensten met toegevoegde waarde voor zelfstandige praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen.

Serviceverlener

Mederi begeleidt kleine en middelgrote autonome praktijken in de thuisverpleging en ontwikkelt producten en diensten waardoor deze praktijken over de mogelijkheden en middelen beschikken om te groeien in kwaliteit, praktijkmanagement en omzet.

Bruggenbouwer

Grotere zorggroepen of uitbaters van assistentiewoningen vinden steeds vaker de weg naar Mederi. Mederi neemt de rol van centraal aanspreekpunt op zich en ontwikkelt kansen voor lokale thuisverplegingspraktijken. Zo ontstaan opportuniteiten die een lokale praktijk alleen moeilijk zelf kan realiseren.

Zorgondernemer

Mederi vertrekt vanuit een bedrijfsmatige aanpak van thuisverpleging zonder dat dit een warme, toegankelijke, patiëntgerichte thuiszorg in de weg staat. Door een groeiende behoefte aan en een beperkte beschikbaarheid van de noodzakelijke thuisverplegingsbudgetten, geloven we steeds meer in een thuiszorg waarbij elke partij zijn (financiële) verantwoordelijkheid draagt. Elke Mederi-initiatief wordt ontwikkeld vanuit een doordacht businessplan, met eigen kapitaal en met weinig of geen overheidssubsidies. Het kan.

Belangenbehartiger

Uw toekomst als zelfstandig thuisverpleegkundige wordt in wetten en regels gegoten in de riziv-conventiecommissie. Via het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging  zit Mederi Beroepsorganisatie mee aan tafel en bewaakt de belangen van de onafhankelijke zelfstandig thuisverpleegkundige.

 

Lid worden van Mederi?
Vacatures bij Mederi-praktijken
Opleidingen door Mederi

Meer weten over Mederi? In ons recentste jaarverslag leest u onze visie, missie en jaarcijfers.

Recente berichten

20/10/2017

Zorgpunt: thuiszorg- en incontinentiemateriaal tegen speciale tarieven

Sinds een tijdje partnert Mederi met Zorgpunt. Dit om de Mederi-praktijken te ondersteunen in het snel en efficiënt voorzien van kwaliteitsvol thuiszorgmateriaal en incontinentieverzorging voor hun patiënten, tegen speciale tarieven. Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun patiënten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt).

20/10/2017

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

20/10/2017

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Incozina
Coloplast