nl | fr

Over Mederi

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging ontstond in 2004 en werkt met zelfstandige praktijken thuisverpleging, zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. Met 195 praktijken (december 2016) en meer dan 1000 aangesloten verstrekkers (december 2016) zijn we uitgegroeid tot de grootste aanbieder van zelfstandige en onafhankelijke thuisverpleging in België.

Mederi is een partner die actief luistert naar alle betrokkenen in de thuiszorg en vanuit een duidelijke visie proactief oplossingen ontwikkelt die zelfstandige praktijken thuisverpleging sterker maken.

Dit maakt ons tot de enige dienstverlener met een geïntegreerd aanbod van tarificatie, facturatie en diensten met toegevoegde waarde voor zelfstandige praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen en zorgkundigen.

Serviceverlener

Mederi begeleidt kleine en middelgrote autonome praktijken in de thuisverpleging en ontwikkelt producten en diensten waardoor deze praktijken over de mogelijkheden en middelen beschikken om te groeien in kwaliteit, praktijkmanagement en omzet.

Bruggenbouwer

Grotere zorggroepen of uitbaters van assistentiewoningen vinden steeds vaker de weg naar Mederi. Mederi neemt de rol van centraal aanspreekpunt op zich en ontwikkelt kansen voor lokale thuisverplegingspraktijken. Zo ontstaan opportuniteiten die een lokale praktijk alleen moeilijk zelf kan realiseren.

Zorgondernemer

Mederi vertrekt vanuit een bedrijfsmatige aanpak van thuisverpleging zonder dat dit een warme, toegankelijke, patiëntgerichte thuiszorg in de weg staat. Door een groeiende behoefte aan en een beperkte beschikbaarheid van de noodzakelijke thuisverplegingsbudgetten, geloven we steeds meer in een thuiszorg waarbij elke partij zijn (financiële) verantwoordelijkheid draagt. Elke Mederi-initiatief wordt ontwikkeld vanuit een doordacht businessplan, met eigen kapitaal en met weinig of geen overheidssubsidies. Het kan.

Belangenbehartiger

Uw toekomst als zelfstandig thuisverpleegkundige wordt in wetten en regels gegoten in de riziv-conventiecommissie. Via het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging  zit Mederi Beroepsorganisatie mee aan tafel en bewaakt de belangen van de onafhankelijke zelfstandig thuisverpleegkundige.

 

Lid worden van Mederi?
Vacatures bij Mederi-praktijken
Opleidingen door Mederi

Meer weten over Mederi? In ons recentste jaarverslag leest u onze visie, missie en jaarcijfers.

Recente berichten

19/07/2018

De neutrale is er!

Thema van deze editie: vallen en valpreventie

24/05/2018

Thuisverplegingsteam Jan Van Gils... powered by Mederi!

Antwerpen ziet er plots nét dat tikkeltje beter uit... Thuisverplegingsteam Jan Van Gils doet hun toer in stijl.

25/04/2018

Aanpassingen nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen op 1 juni 2018

De nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen wordt op 1 juni 2018 aangepast. De belangrijkste vernieuwing is het invoeren van het 'mondeling voorschrift'. 

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops