nl | fr
Zelfstandig thuisverpleegkundigen krijgen eindelijk sociaal statuut

Zelfstandig thuisverpleegkundigen krijgen eindelijk sociaal statuut

De beslissingen zijn het gevolg van constructieve onderhandelingen waarbij Mederi, via het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, de belangen van de zelfstandig thuisverpleegkundigen verdedigde. Mederi is dan ook tevreden met het behaalde resultaat.

Ruimte voor aanvullend pensioen

De 10 miljoen euro zal verdeeld worden tussen zelfstandig thuisverpleegkundigen en logopedisten. Voor thuisverpleegkundigen betekent dit dat ze een jaarlijks bedrag ontvangen dat ze kunnen inzetten voor een aanvullend pensioen. De concrete uitwerking en precieze verdeelsleutels worden nu verder besproken. Mederi en het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging pleiten alvast voor een bedrag dat in de richting van 500 euro per rechtshebbende zelfstandig thuisverpleegkundige per jaar gaat.

Sociaal staat

De extra steun past in het kader van de ontwikkeling van een specifiek sociaal statuut dat zelfstandig thuisverpleging aantrekkelijker wil maken. Dit statuut kan thuisverpleegkundigen ook aanzetten om toe te treden tot een conventie wat voor de patiënt meer tariefzekerheid betekent.

Mederi en het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging houden u verder op de hoogte zodra er meer nieuws is.

Het originele persbericht kan u hier lezen.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops