nl | fr

Wondzorg: enkele praktische tips

Kelly: “Mijn opleiding is al erg goed van pas gekomen bij mijn patiënten. Door mijn expertise moet er niet altijd advies van een arts gevraagd worden. Dat scheelt hem in de kosten voor de patiënt. Daarnaast heb ik één maal advies gegeven aan een andere praktijk m.b.t. een patiënt met een specifiek type necrose. De behandeling in het ziekenhuis was niet de meest optimale. Iets was ik niet voor de eerste maal vaststel. De aandacht voor wondzorg in de ziekenhuizen, ik spreek niet over wondzorgklinieken, kan beter.”

Enkele praktische tips

Kelly: “Ik denk spontaan aan volgende drie adviezen. Wat ik altijd heb onthouden is dat je elke wonde mag wassen met zeep. Vloeibare zeep weliswaar. Vaste zeep bevat te veel bacteriën. Men moet ook goed wrijven tijdens het wassen om de biofilm te verwijderen. Ik pas dit geregeld toe en merk echt een verschil. Ten tweede: zitten er korsten op een wonde dan verwijder je die best, indien mogelijk. En misschien wel de belangrijkste: durf te veranderen. Heeft een therapie na 1 à 2 maand geen resultaat dan moet je alternatieven bekijken. Heb je geen ervaring, vraag dan advies aan een wondzorgkliniek, een arts of een referentieverpleegkundige.”

Specialisatie als thuisverpleegkundige een must?

“Ik beschouw het als een voordeel voor een praktijk om met referentieverpleegkundigen te werken. Thuisverpleging wordt steeds complexer. Je kennis en expertise moeten mee evolueren. Mijn collega of mezelf overwegen daarom ook nog een opleiding tot referentieverpleegkundige diabetes.”

 terug
Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops