nl | fr
Wondzorg: een niet te verwaarlozen schakel in kwalitatieve patiëntenzorg

Wondzorg: een niet te verwaarlozen schakel in kwalitatieve patiëntenzorg

“De kernactiviteiten van de Wondzorgkliniek zijn onderzoek, diagnose, gespecialiseerde behandelingen en advies m.b.t. acute en chronische wonden en bij wondzorg in het kader van palliatieve begeleiding of opvolging. Door onze expertise, 2 wondzorgconsultatieruimtes en verschillende debridementstechnieken, RX, MRI, bioptafnames, … kunnen we makkelijker een ‘objectief advies’ geven,” zegt Lieven (links op de foto naast Dr. Steven De Gendt wondzorgcoördinator). De wondkliniek is toegankelijk voor zowel gehospitaliseerde patiënten, als voor patiënten die naar ons worden doorverwezen.”

Kennis voortdurend onderbouwen

Lieven: “We werken samen met de universiteiten van Leuven en Gent. Vaak voeren we ook klinische testen en casestudies uit. Het zijn extra kanalen waardoor we onze expertise verder uitbreiden. We werken met alle wondzorgmaterialen- en producten zonder commerciële partnerships. Op die manier kunnen we een objectief en economische verantwoord wondzorgbeleid voorstellen. Niet onbelangrijk wanneer we weten dat in de thuisverpleging inzake chronische wondzorg niets wordt terugbetaald.”

Tips voor de thuisverpleging

Lieven: “Aarzel niet om een wondzorgkliniek te contacteren wanneer een wonde niet geneest zoals het hoort, is mijn belangrijkste tip. Het is in het belang van de patiënt. We werken multidisciplinair en weten dat de thuisverpleegkundige een belangrijke schakel is in de zorg aan de patiënt thuis. Wij nemen geen zorg over, maar zijn een rechterhand voor de collega’s in de thuiszorg. Dit omdat thuisverpleegkundigen niet altijd over voldoende middelen beschikken of de condities in de thuiszorg niet aanwezig zijn om wonden bijvoorbeeld te debrideren. Onze diagnose en advies verwoorden we helder in een verwijsbrief. Daarin motiveren we ook onze keuzes. In de toekomst willen we dit nog verfijnen met een volwaardig wondzorgdossier.”

De 5 pijlers van de Wondzorgkliniek van het OLV Ziekenhuis Aalst

  • Curatief beleid
  • Opvolgingsbeleid
  • Educatiebeleid
  • Preventiebeleid
  • Kwaliteitsbewaking, onderzoek en ontwikkeling
Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops