nl | fr
Wijzigingen aan artikel 8 van de verpleegkundige nomenclatuur vanaf 1 juli 2017

Wijzigingen aan artikel 8 van de verpleegkundige nomenclatuur vanaf 1 juli 2017

Hier een overzicht van de wijzigingen vanaf 1 juli:

 1. De beoefenaar van de verpleegkunde (bijvoorbeeld een verpleegassistent) die de eerste verstrekking van de verzorgingsdag verleent in het kader van de forfaitaire honoraria voor palliatieve patiënten moet niet noodzakelijk de verpleegkundige zijn die het forfait attesteert. Alleen de gegradueerde verpleegkundige, vroedvrouw of verpleegkundige met brevet die gedurende die verzorgingsdag effectief zelf zorg heeft verleend, kan het palliatief forfait attesteren.
   
 2. Wanneer uw patiënt op dezelfde dag in een ziekenhuis opgenomen is en thuis verzorgd wordt, moet u als verpleegkundige de pseudocode 426613 vermelden bij de facturatie. Dit geldt m.a.w. zowel voor de dag van opname als voor de dag van ontslag uit het ziekenhuis.
   
 3. U kunt bij de facturatie geen enkele specifieke technische verpleegkundige verstrekking (STVV) cumuleren met geen enkel type wondzorg ter hoogte van de insteekplaats van katheter, sonde of perfusie. Wondzorg op andere plaatsen dan het insteekpunt van de katheter blijft cumuleerbaar met de STVV.
   
 4. De maximale duurtijd van de kennisgeving voor de hierna volgende specifieke technische verpleegkundige bedraagt 12 maanden:
  • “Forfaitair honorarium per verzorgingsdag voor patiënten die verzorging met één of meerdere van de volgende specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen vereisen:
   1. plaatsen van en/of toezicht op (intraveneuze of subcutane) perfusie;
   2. toediening van en/of toezicht op  parenterale voeding;”
     
 5. U mag de verstrekkingen 425913 (hygiënische verzorging), 426075 (forfait A), 426090 (forfait B), 426112 (forfait C) en 428072 (vergoeding voor de herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen bij zeer afhankelijke patiënten) niet meer aanrekenen wanneer zij verleend worden in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde en dit al vanaf 1 april 2016 volgens de bepaling in de nationale overeenkomst verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen die nu is opgenomen in artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
   
 6. U moet bij “de verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord” een pseudocode vermelden die toelaat de juiste plaats van verstrekking te identificeren:
  • Over welk type van praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde het gaat
  • Ofwel of het gaat om een hersteloord waar de zorg wordt verleend

De lijst van plaatsen en hun pseudocodes is opgenomen in bijlage 87 van de Verordening van 28 juli 2003. Deze verplichting is reeds van toepassing sinds 1 april 2016 via een bepaling in de nationale overeenkomst verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen die nu is opgenomen in een nieuwe §10bis in artikel 8 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. De softwareprogramma’s geven elk op eigen wijze de mogelijkheid om dit op eenvoudige wijze aan te duiden en op die manier mee te geven met de facturatie.

 1. De interpretatieregel waardoor het niet mogelijk is bepaalde verstrekkingen van artikel 8 van de nomenclatuur in ziekenhuizen aan te rekenen, wordt nu opgenomen in dit artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
   
 2. Aan de titel van § 5ter van artikel 8 wordt de verstrekking die verleend wordt in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens het weekend of op een feestdag, toegevoegd.


Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2017.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops