nl | fr
Verpleegkundigen mogen vaccinaties toedienen

Verpleegkundigen mogen vaccinaties toedienen

In het Koninklijk Besluit van 30 maart 2016 werd een volgende stap in de goede richting genomen rond de waardering van het verpleegkundig beroep: vanaf 9 april 2016 zal een verpleegkundige vaccinaties mogen toedienen aan de patiënt zonder dat de aanwezigheid van de arts hierbij verplicht is.

De afschaffing van de verplichte tussenkomst van de arts zal ook in de thuisverpleging een positief effect hebben. Vaccinaties zullen in de toekomst op een vlotte en tijdige manier kunnen gebeuren.

De Technische Commissie voor Verpleegkunde stelt in haar advies omtrent het toedienen van vaccins door verpleegkundigen dat dezen bijkomende scholing dienen te volgen om het herkennen en behandelen van mogelijke (zeldzame) nevenwerkingen, zoals anafylactische shock, in de vingers te houden.

Het volledige Koninklijk Besluit van 30 maart 2016 alsook het advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde kan u terugvinden via onderstaande links:

 

Neem bij verdere vragen en - of opmerkingen gerust contact op met Mederi.

 

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops