nl | fr
Verpleegkunde: vergane glorie of een beroep met toekomst?

Verpleegkunde: vergane glorie of een beroep met toekomst?

In januari 2016 ging een nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2005/36/EG) van kracht. De uitvoering van deze richtlijn zal er onder meer voor zorgen dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg overal in Europa kunnen worden ingezet. Deze omzetting beïnvloedt de huidige opleidingen voor verpleegkunde. De bacheloropleiding tot algemeen verpleegkundige zou met een jaar verlengd worden en wordt daardoor de enige bacheloropleiding van vier jaar in België. De verschillende politieke overheden binnen ons land zijn het hiermee volledig eens.

Maar de AUVB (Algemene Unie der Verpleegkundigen van België) wenst dat het beroeps-en competentieprofiel van de Federale Raad voor Verpleegkunde (1 april 2015) aanvaard en goedgekeurd wordt door de ministers in kwestie en als leidraad wordt genomen voor de uitwerking van deze vierjarige opleiding.

Voor de HBO5-opleiding in Vlaanderen en de opleiding voor gebrevetteerden in Wallonië en Duitstalig België liggen de kaarten veel moeilijker. De AUVB stelt dat de opleiding voor gebrevetteerden in Wallonië afgeschaft dient te worden omdat deze opleiding niet meer beantwoordt aan de huidige verwachtingen. Daarnaast stelt de AUVB voor dat de bestaande HBO5 opleiding in Vlaanderen zorgvuldig wordt hervormd tot een attractieve en onderscheiden opleiding gericht op kwalitatieve zorg aan het bed van de patiënt. De nieuw afgestudeerden (wellicht al vanaf 2020) zouden een nieuwe beroepsgroep moeten vormen binnen de WUG-wet van 10 mei 2015 (oude KB nr. 78) die duidelijk onderscheiden is van de bacheloropleiding verpleegkunde. Het is bovendien niet zinvol dat deze opleiding beantwoordt aan de Europese richtlijnen. Dit zou de opleidingseisen erg hoog leggen voor de studenten op HBO5-niveau. De AUVB vindt het zinvol om de HBO5-opleiding ook in Wallonië en Duitstalig België in te voeren, om de leemte van het afschaffen van de opleiding tot gebrevetteerde op te vullen en tegemoet te komen aan de dreiging van een toekomstig tekort aan zorg aan het bed van de patiënt.

Helaas is de politiek hierin te behoudsgezind. De progressieve besluitvorming blijft uit en men aarzelt om de nodige veranderingen door te voeren. Daardoor dreigen we als verpleegkundigen op dit scharniermoment voor een attractief beroep toch weer vastgebetonneerd te geraken in een situatie waarin we al sedert de jaren 60 van de vorige eeuw zitten...

De AUVB kiest resoluut voor vernieuwing en voor de toekomst van ons uitdagend beroep!!

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops