nl | fr
Thuisverpleegkundigen lijden onder toenemende parkeerproblematiek

Thuisverpleegkundigen lijden onder toenemende parkeerproblematiek

Door de mobiliteits- en parkeerproblematiek zien thuisverpleegkundigen hun inkomen dalen t.o.v. hun collega’s in rurale gebieden. Zorgverstrekkers haken hiervoor soms af en zoeken hun professionele toekomst buiten de steden of intramuraal. De cijfers van het RIZIV tonen dit ook aan: in steden en verstedelijkte gemeenten zien we een sterk verlaagde densiteit van thuisverpleegkundigen en andere eerstelijnswerkers. Steeds meer patiënten met zorgvragen zien zich hierdoor genoodzaakt om vroegtijdig beroep te doen op intramurale zorgverlening. De financiële meerkost voor de samenleving die hiermee gepaard gaat is hoog. De geschetste situatie wordt op die manier een maatschappelijk probleem.

Lokale oplossingen. Ja, maar …

Lokale besturen nemen onder druk van zorgverstrekkers maatregelen om de problemen te verhelpen. Oostende, Merchtem, Dendermonde, Aalst, Knokke-Heist, Tielt, Boom, Roeselare, … zoeken allen een eigen antwoord op de problematiek. Gemeentebesturen beschikken over de bevoegdheid om in hun parkeerbeleid uitzonderingen toe te staan.

Een aantal gemeenten voorzien in een vooraf betaalde parkeerkaart voor zorgverleners in de thuiszorg. De tarieven zijn sterk uiteenlopend, vaak behoorlijk duur. Hier en daar zijn er gemeenten met individuele parkeertoestelletjes die kunnen geactiveerd worden bij aankomst en gedeactiveerd bij vertrek na een patiëntenbezoek. Beter dan niets, maar dit lost zeker niet alle frustraties op. Je betaalt in elk van deze gevallen dan wel een behoorlijke jaarsom, maar daarom vind je nog niet steeds een parkeerplaats.

Sommige steden en gemeenten voorzien in voorbehouden parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers. Dit kan enigszins helpen, maar ook hier is de spreiding van deze plaatsen vaak ondermaats.

Brussel ontwikkelde het Parking-Plus-plan. Particulieren geven hierbij op een centrale website aan dat zorgverstrekkers kunnen parkeren voor hun private parkeergarage of oprit. De zorgverstrekkers tekenen in op een site en geven aan wanneer ze hier gebruik wensen van te maken. Dit is gratis. Maar over gans Brussel zijn er amper 500 dergelijke parkeerplaatsen aanwezig. Ruim te weinig voor een stad met 1 miljoen inwoners. Bovendien is dit enkel mogelijk mits een gedoogbeleid van de stad. Dit systeem is nog steeds niet wettelijk geregeld.

Lokale ‘oplossingen’ zat dus. Thuisverpleegkundigen zijn het onderhand meer dan beu dat ze afhankelijk zijn van de goodwill van lokale besturen die elk hun eigen aanpak naar voor schuiven. Beheer dit maar eens als je een praktijk runt met zorgverstrekkers die actief zijn over meerdere gemeenten.

Mederi zoekt structurele oplossing

Hoog tijd voor een ruimere aanpak menen wij vanuit Mederi: een sluitende aanpak die geldt voor het hele grondgebied waarop onze verstrekkers actief zijn. Mederi zal de komende maanden andere vertegenwoordigers van eerstelijns gezondheidswerkers benaderen met de vraag samen actie te ondernemen. Mandatarissen en beleidsverantwoordelijken zullen benaderd worden om dit dossier aan te kaarten en samen te zoeken naar echte oplossing voor onze thuisverpleegkundigen. 

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops