nl | fr
Rapport Fase 1 van Vitalink

Rapport Fase 1 van Vitalink

Multidisciplinaire samenwerking is niet meer weg te denken binnen multidisciplinaire zorg. Vitalink (www.vitalink.be) is het platform van Vlaanderen dat gegevensdeling mogelijk maakt en de samenwerking tussen verschillende actoren in de gezondheids- en welzijnswereld faciliteert en intensifieert.

Het Vitalink-medicatieschema bestaat als tool al geruime tijd. Toch werd het weinig gebruikt. De koepelorganisaties VAN en Domus Medica hebben in 2015 het idee hebben opgevat om het gebruik van het medicatieschema aan te moedigen bij de eerstelijns zorgverleners.

Op 1 juli 2015 werd een coördinator aangesteld om dit project binnen een termijn van 6 maanden op te starten en te begeleiden. De coördinator werkte onder supervisie van de stuurgroep, samengesteld uit de afvaardiging van de verschillende beroepsgroepen (VAN, Domus Medica, VBZV, VFDT en het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging), het Huis voor Gezondheid, het consortium éénlijn.be, iMinds en de administratie van de Vlaamse Overheid. Bijkomende belangrijke partners waren de SEL’s en LMN’s.

Een rapport geeft nu een stand van zaken, afgetoetst aan de doelstellingen van het goedgekeurde actieplan en staat ook stil bij de knelpunten en next steps.

Open de pdf.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops