nl | fr

"Niet het computerscherm, maar de patiënt moet centraal blijven staan."

Onze gezondheidszorg staat, onder meer door de vergrijzing en de technologische evolutie, voor heel wat uitdagingen. Het is bovendien een sector waar heel wat partners uit verschillende domeinen met elkaar moeten samenwerken om de levenskwaliteit van de zorgbehoevenden op peil te houden.

Lees de themabijlage "Zorg in Vlaanderen", verschenen in De Morgen, hier.
Vanaf pagina 10 kan u het debat met minister Jo Vandeurzen lezen.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops