nl | fr
Minister Maggie De Block laat de thuisverpleging in de kou staan

Minister Maggie De Block laat de thuisverpleging in de kou staan

Verschillende actoren uit de sector thuisverpleging maken duidelijk aan minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld) dat de besparingen en budgetteringen 2016 voor hun sector onaanvaard­baar zijn.

“De thuisverpleging blijft in de kou staan, en met een dergelijk laag budget zal ook de zorgbehoevende bevolking in de kou staan.” Dit is de stelling van verschillende actoren die met één stem de besparingen aanklagen.

Belofte maakt schuld

Minister Maggie De Block (Open Vld) heeft met de regering beslissingen genomen waar de patiënt zal onder lijden. Want wat gebeurt er indien men zich niet houdt aan de beloofde groeinorm en er € 8,9 miljoen door een niet-indexatie van de honoraria én € 10,4 miljoen aan te nemen maatregelen binnen de nomenclatuur bespaard wordt? Hoe kunnen de thuisverpleegkundigen de stijgende vraag naar thuisverpleging op een kwalitatieve en patiëntveilige manier blijven beantwoorden als het budget niet volgt en dit terwijl er historisch gezien reeds sprake is van structurele onderfinanciering?

De sector thuisverpleging verwacht voor haar inspanningen van de voorbije vier jaar nieuwe middelen. Het zorgvuldiger bijhouden van het verpleegkundig dossier, het verstrengen van de voor­waarden voor de aanvraag van zorgforfaits, het verplichte gebruik van MyCareNet, het regelen van de transparantie door het verplicht aanleveren van een bewijsstuk aan de patiënt en straks het verplicht inlezen van het e-ID van de patiënt bij ieder bezoek zijn maatregelen die de thuisverpleegkundigen loyaal helpen uitvoeren. Zonder enige vorm van compensatie, maar wel met steeds extra administratieve belasting.

Afwijzende thuisverpleegkundigen

Ondanks de toegenomen aandacht voor de eerstelijnszorg, waarbij mensen o.a. zo lang mogelijk thuis kunnen blijven of zo snel mogelijk bij hospitalisatie of revalidatie naar huis terug kunnen keren, zijn er geen nieuwe middelen bijgekomen. De budgetopmaak voor de RIZIV-uitgaven 2016 bieden niet de mogelijkheid om de positieve veranderingen door te zetten. De thuisverpleegkundigen voelen zich niet gesteund om deze waardevolle projecten verder te kunnen uitbouwen, vb. de geïntegreerde samen­werking voor de zorg bij chronisch zieken.

Daarom wil de sector thuisverpleging met minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan tafel zitten en ijveren voor extra budgetten om een verbeterde thuiszorg te kunnen opzetten en wil ze maatregelen nemen om efficiënter misbruiken binnen de thuisverpleging te kunnen vaststellen en aanpakken.

De sector thuisverpleging wil samen met de minister en haar medewerkers de volledige financiering herdenken en herwerken zodat geen patiënt, zorgverstrekker of thuisverpleegkundige in de toekomst in de kou komt te staan.

 

Kartel voor zelfstandige thuisverpleegkundigen

Willy Vertongen (0477/50.41.04) & Raf Bronselaer – Mederi

Dirk Claes – De Voorzorg

 

VFDT (Vlaamse Vereniging voor Diensten voor thuisverpleging)

Hendrik Van Gansbeke – Wit-Gele Kruis van Vlaanderen (0474/99.51.83)

Ingrid Van Deuren – Sovervlag

Stefaan Noreilde – Solidariteit voor het Gezin (0477/68.03.63)

 

Kartel E-Vita 

Lucien Speeckaert (0495/24.96.16) & Hugo Baert (0496/16.76.74) – VBZV

Ronny Pascal – V-Plus

 

FASD (Fédération Aide & Soins à Domicile)

Edgard Peters – FASD (0493/24.51.80)

 

FCSD (Fédération des Centrales de Services à Domicile)

Claudio Colantoni – FCSD (0476/88.41.52)

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops