nl | fr

Mijn patiënt heeft chronische pijn: wat nu?

Hoe ga je als thuisverpleegkundige om met een patiënt met chronische pijn?

Team vormen met pijnverpleegkundigen

“Omgaan met een pijnbehandeling verschilt niet van andere behandelingen,” zegt Jet. “Neem bijvoorbeeld wondzorg: basishandelingen zal zowat elke thuisverpleegkundige kunnen. Vanaf het moment dat het ingewikkeld wordt, doet een verpleegkundige beroep op een specialist wondzorg. Voor pijnbehandeling zou het net hetzelfde moeten zijn. Een team vormen dus. Specifiek aan pijnbehandeling is dat het steeds meer gediversifieerd en multidisciplinair wordt waardoor hulp van een pijnverpleegkundige liever vroeg dan laat wordt ingeroepen.” 

Tendens naar alternatieve behandelingswijzen

De pijn weghalen is onmogelijk. Anders omgaan met pijn of pijnverzachtende technieken toepassen, is wel haalbare kaart. Zelfmanagement is het nieuwe modewoord. “We leren de patiënt steeds meer om zelf de regie in eigen handen te nemen: via kine bijvoorbeeld of door ontspanningsoefeningen. Medicatie alleen is onvoldoende. Pijnklinieken of –centra werken al langer multidisciplinair. Ze omringen de patiënt ook met psychologische ondersteuning of sociaal-economische begeleiding. Een pijnverpleegkundige leert vanuit zijn of haar opleiding en bijscholing met al die facetten omgaan. Mensen met chronische pijn komen vaak in een vicieuze cirkel terecht: ze verliezen sociaal contact, vaak ook hun werk en verzeilen in economische en psychologische problemen. Aandacht geven, een luisterend oor zijn, is een belangrijke vaardigheid van een pijnverpleegkundige.”

Bewustmaken

De behandeling van chronische pijn is een onderbelicht aspect in de opleiding van verpleegkundigen. En informatie is niet altijd makkelijk te vinden. Verpleegkundigen vinden hierdoor onvoldoende de weg naar pijnverpleegkundigen volgens Jet. “Binnen de Federale Neutrale Beroepsvereniging Verpleegkundigen bestaat er een werkgroep pijn waar iedereen kan aan deelnemen. We lobbyen ook bij universiteiten en scholen om pijnbehandeling meer aandacht te geven. Ook de Belgian Pain Society neemt initiatieven. Zelf ben ik met een aantal chronische pijnpatiënten een advies- en expertisecentrum aan het oprichten. Het moet een aanspreekpunt worden voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Pijn verzachten is een mensenrecht. Langzaam meer zeker zetten we pijn en pijnbehandeling op de agenda.”

 terug
Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops