nl | fr
Kevin Bas:

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

“Mits de juiste ondersteuning kunnen patiënten vaak langer thuisblijven. Ze kennen echter vaak de mogelijkheden niet. Gevolg: geen structurele oplossing”, zegt Kevin. “Hoewel de tijd er niet altijd voor was en je hiervoor niet vergoed wordt, maakten wij dan soms bedden op of zetten een ontbijt klaar. Niet dat we dat niet wilden, maar het is niet haalbaar om overal huishoudelijke taken uit te voeren. Dit laat je best over aan mensen met de juiste specificaties. Tijdens een Mederi-bijscholing leerde ik de samenwerking tussen Mederi en Solidariteit voor het Gezin kennen. Dàt was de oplossing.”

Zorg regisseren

Vandaag doet de Ronde van Bas beroep op SOL voor vrijwilligers (bijvoorbeeld voor oppas), gezins- en bejaardenhulp en de poetsdienst. “Patiënten denken vaak onterecht dat wanneer je bijvoorbeeld bij de CM bent, je alleen met CM-organisaties mag werken. SOL is onafhankelijk en werkt voor alle mutualiteiten. Eénmaal dat duidelijk is, gaan de meeste patiënten op ons aanbod in.”

Binnen de vijf dagen nadat via Mederi een aanvraag bij Solidariteit voor het Gezin wordt ingediend, wordt de extra zorg meestal al opgestart, vertelt Bas. “Ik ervaar dat dit snel en efficiënt loopt. Kort na de opstart neem ik meestal ook initiatief om met SOL, de patiënt en/of de mantelzorger en onze praktijk samen te zitten. Dit laat ons toe om de zorg efficiënt te organiseren.”

Een voorbeeld

Kevin: “Bij sommige patiënten komen we drie- tot viermaal per dag. Wanneer wij bijvoorbeeld toiletzorg doen en de patiënt aankleden, is het een voordeel om te weten dat er bijvoorbeeld om negen uur gezinshulp is die voor het ontbijt kan zorgen. Ook ’s middags en ’s avonds kunnen we zo maximaal op elkaar inspelen ten voordele van de patiënt.”

De 4 voordelen volgens Kevin Bas

  • We kunnen als praktijk geïntegreerde zorg/totaalzorg aanbieden
  • Als praktijk kunnen we ons focussen op verpleegkundige (gehonoreerde) taken
  • Betere omkadering van de patiënt waardoor die langer in zijn vertrouwde leefomgeving kan blijven
  • De zekerheid dat ik mijn patiënten kwaliteitsvolle thuiszorg aanbeveel

 

Geïntegreerde zorg op maat

Verpleegkundigen zijn vaak heel betrokken bij hun patiënt. “Ze nemen dikwijls extra taken op met een risico op een te zware werklast en burn-out”, zegt Angélique De Mol van Solidariteit voor het Gezin. “De samenwerking met Mederi bewijst dat multidisciplinair samenwerken een efficiënte oplossing is.”

In 2015 startten Mederi en Solidariteit voor het Gezin hun samenwerking op. Sommigen fronsten de wenkbrauwen: SOL, da’s toch een concurrent? Angélique De Mol: “Het blijft een hardnekkig misverstand. Uiteraard is het niet de bedoeling om patiënten af te snoepen van de praktijken. Integendeel, wij geven aanvragen thuisverpleging, die we zelf niet kunnen opvangen, door aan Mederi.”

De patiënt centraal

Ruth De Maere is regioverantwoordelijke bij Solidariteit voor het Gezin: “Hoe we voor de patiënten van Kevin geïntegreerde zorg organiseren, vind ik persoonlijk toch wel een mooi voorbeeld. We dragen ‘samen’ zorg voor de patiënt, met respect voor elkaars taken en bevoegdheden.”

Daar komt flink wat communicatie bij kijken. “In eerste instantie worden alle betrokken diensten uitgenodigd om afspraken te maken. Daarna verloopt het overleg rechtstreeks tussen verzorgenden en de verpleegkundigen van Mederi. Twee partijen die zeer dicht bij de patiënt staan. Structurele zaken worden via mail of telefonisch behandeld via Kevin Bas en mezelf.”

Om de patiënt veilig en comfortabel in zijn thuisomgeving te laten blijven, worden ook soms andere diensten van SOL ingeschakeld: vrijwilligershulp of poetshulp bijvoorbeeld. Het maakt het begrip totaalzorg compleet.

Ontmoetingsdagen blijven nodig

Angélique: “Ondertussen concretiseerden we onze samenwerking bij zo’n 250 patiënten. Het is zowel voor Mederi als voor ons een leerproces geweest. Daar kunnen we nu op verderbouwen. Daarom organiseren we dit najaar opnieuw ontmoetingsdagen.”

De ontmoetingsdagen laten zelfstandige praktijken thuisverpleging toe om de voordelen van een samenwerking met Solidariteit voor het Gezin beter te leren kennen. “Eigenlijk krijgen Mederi-praktijken de kans om samen met SOL een netwerk van waardevolle diensten rond de patiënt uit te bouwen. Het principe is dat wanneer iedereen doet waar hij of zij best in is, we samen de kwaliteit van de zorg verhogen. Zo geven we samen geïntegreerde zorg op maat vorm.”

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops