nl | fr
Jobstudenten in de thuisverpleging

Jobstudenten in de thuisverpleging

Voordelen

“Ik ben al 25 jaar actief in de verpleging en kan terugblikken op een brede ervaring met jobstudenten. Algemeen gesproken mag ik stellen dat ze gemotiveerd zijn en een flexibele houding aannemen waardoor je ze efficiënt kunt integreren in het bestaande team. Ook inzake kostprijs valt het mee. De loonvoorwaarden voor jobstudenten zijn interessant voor een werkgever.”

Een vaakgehoorde drempel is het feit dat je als praktijk veel tijd in een jobstudent steekt terwijl de return beperkt is. “Ja en nee”, stelt Dirk. “Als ze zich goed voelen in een team, blijven ze meestal tot ze afstuderen. Dat is positief. Want terwijl je in het begin relatief veel tijd besteedt aan opleiding en begeleiding, werken ze naar het einde toe toch al zelfstandiger. Wees daarom gerust kritisch wanneer een student zich aanbiedt. Probeer de verpleegkundige te selecteren die het best in jouw praktijk past zodat het een win-win-situatie wordt. Sta ook open voor nieuwe ontwikkelingen en technieken die een jobstudent soms meebrengt vanuit zijn of haar opleiding. Mooi meegenomen.”

Attentiepunten

Elke thuisverpleegkundige is ooit als onervaren kracht gestart. Ruimte krijgen om te leren is een basisvereiste om tot een sterke thuisverpleegkundige uit te groeien. Bouw je een goede relatie op met jouw jobstudenten dan bestaat de kans dat ze na hun studies met plezier voor jouw praktijk komen werken.  

Dirk: “Als praktijk moet je ruimte vrijmaken wanneer je met een jobstudent wil werken. Wees daarover eerlijk met jezelf. Zorg dat de ruimte voor opleiding en begeleiding er écht is. Zoniet gaat het jezelf en de jobstudent frustreren. Beschouw een jobstudent ook niet zomaar als een extra werkkracht. Je mag hem of haar enkel de taken van een zorgkundige laten doen, maximum 50 dagen per jaar. Valt er iemand ziek dan kun je de jobstudent niet zomaar oproepen. De beschikbaarheid is beperkt tot weekend en verlofdagen.”

Sociaal secretariaat of via een interimkantoor?

Om als praktijk met een jobstudent in orde te zijn, werk je best via een contract. Hier zijn 3 mogelijkheden.

  1. Werk je al met personeel in loondienst dan ben je al aangesloten bij een sociaal secretariaat. Zij kunnen de administratieve kant voor jou in orde brengen.
  2. Werk je niet met loontrekkenden dan is het openen van een dossier bij een sociaal secretariaat meestal duurder dan een contract via een interimbureau. Breng je bovendien zelf de jobstudent aan dan kan je meestal een goedkoper tarief bedingen.
  3. Optie 3 is de student als zelfstandige. “De wetgever ziet “student” als hoofdberoep en men wordt dan zelfstandige in bijberoep.

Meer vragen over jobstudenten?

Mederi kan jouw praktijk uitgebreid adviseren over de wet- en regelgeving en de stappen die je best onderneemt om met een jobstudent, of zorgkundige, aan de slag te gaan.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops