nl | fr
Jan Van Gils: “Durf out of the box denken in zelfstandige thuisverpleging”

Jan Van Gils: “Durf out of the box denken in zelfstandige thuisverpleging”

Thuisverplegingsteam Jan Van Gils is met meer dan 30 verpleeg- en zorgkundigen actief ten noorden van Antwerpen. Jan Van Gils: “Zonder Mederi had ik nooit gestaan waar ik nu sta. Mederi creëert kansen. Tegelijk zijn ze voor mij een klankbord: iets nieuw opstarten, betekent uit jouw comfortzone stappen. Dan zijn mensen die kritische feedback geven en meedenken van onschatbare waarde. Ze helpen om ideeën om te zetten in initiatieven en doelen. Zo kom je écht in beweging.”

Jan vertrekt vanuit de visie dat een moderne praktijk zekerheid moet bieden voor goeie zorg op het juiste moment. Die zorgvraag is steeds complexer, gespecialiseerder en ruimer. “Mijn ambitie is om een praktijk te creëren met een innovatief aanbod en een sterke organisatie. Dat geeft vertrouwen bij patiënten, doorverwijzers én thuisverpleegkundigen. En daarvoor durf ik out of the box denken,” zegt Jan. Hoe hij zijn collega-thuisverpleegkundigen hierbij betrekt? “Iedereen weet waar we mee bezig zijn. Niet elke verpleegkundige is even hard betrokken bij initiatieven die we ontwikkelen. Sommigen willen gewoon op de hoogte blijven en pikken in wanneer de tijd rijp is. Anderen willen mee aan de kar trekken. Ik respecteer hun keuzes.”

En nu concreet

Een fulltime praktijkmanager voor jouw thuisverplegingspraktijk

Toegegeven: met 30 verpleeg- en zorgkundigen is dit makkelijker dan met 5. Jan is de praktijkmanager van het Thuisverplegingsteam Jan Van Gils. Geen administratieve functie, maar een magneet voor zorg. “Ik hou mij parttime bezig met de dagelijkse organisatie en administratie. Maar mijn échte passie ligt bij het verder ontwikkelen van de praktijk: een nieuw aanbod, efficiëntere processen, nieuwe cliënten, … Hier ligt de motor van onze groei. Collega’s zeggen soms al lachend: hoe minder we jou zien, hoe beter voor de praktijk.”

Nieuwe thuisverplegingsservices: professioneel personenalarm

Thuisverplegingsteam Jan Van Gils was één van de eerste praktijken die actief een personenalarm aanbood en instaat voor de noodoproepen via de alarmcentrale. “Innoveren betekent op langere termijn denken. De eerste reacties waren: gaan we niet te vaak ’s nachts opgeroepen worden? Na 4 jaar stel ik vast: het aantal oproepen ’s nachts is beperkt. We verzorgen dankzij het personenalarm wel nog 42 patiënten, 2 rondes, die anders wellicht naar een rusthuis waren verhuisd. Leuk voor de patiënt, interessant voor de praktijk.”

Regionaal werken met andere zelfstandige praktijken thuisverpleging

Jan is een netwerker die graag zijn kennis deelt. Vanuit die contacten ontstond vaak samenwerking. “We zetten als praktijk die samenwerking vandaag bewust uit. Dit betekent dat we intussen een zorggarantie kunnen bieden die spoedig de ganse provincie Antwerpen zal omvatten. Bovendien: die schaalgrootte zorgt ervoor dat we op bepaalde terreinen makkelijker kunnen innoveren of projecten aankunnen die je als kleinere praktijk alleen niet aankunt.”

Verder gaan: inzetten op kwaliteit

Jezelf als praktijk in vraag stellen en parameters van kwaliteitsvol werken bekijken is een verhelderende oefening. Jan: “Geen enkele praktijk zal zeggen dat ze slechte zorg bieden. Ik ben ervan overtuigd dat we op termijn onze kwaliteit met een aantal objectief onderbouwde parameters moeten aantonen. Dit kan gaan over medewerkers en competenties, patiënten, aanwezige procedures, externe relaties, bijscholing, enzovoort. Wij willen nu al die weg inslaan. Een objectief kwaliteitshandboek staat voor de toekomst op onze agenda.”

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops