nl | fr
Hoogtechnologische thuisverpleging? Daar heb je als Mederi-praktijk Remedus voor.

Hoogtechnologische thuisverpleging? Daar heb je als Mederi-praktijk Remedus voor.

Met deze samenwerking bundelen Mederi en Remedus de sterkte van een ondernemend netwerk van lokaal verankerde verpleegkundige praktijken met de kracht van een organisatie die al jaren inzet op diensten om complexe en technische zorgen thuis aan te bieden.

Remedus?

 

Jo Ravelingien, ceo: “Remedus is een organisatie die volledig in dienst van anderen werkt. De essentie van onze business is om bij de patiënt, de arts en de thuisverpleegkundige een sfeer van vertrouwen te creëren zodat gespecialiseerde therapieën thuis met kennis van zaken en kwaliteitsvol verlopen. Wij zetten in op een transparante communicatie, een praktische educatie en een vlotlopende logistiek. M.a.w: wij leveren niet alleen de apparatuur, de hulpmiddelen en desgevallend ook de medicatie, maar werken nauw samen met de thuisverpleging. Wij zorgen ervoor dat iedereen in de beste omstandigheden de toestellen gebruikt zodat de behandeling veiliger en doeltreffender verloopt en volgen het therapieverloop op.”

Opleidingssessies voor Mederi-praktijken

Remedus is geen aanbieder van reguliere thuisverplegingsdiensten maar wel een dienstverlener en een partner om de opstart en opvolging van meer technische thuisverpleging kwaliteitsvol te laten verlopen. De organisatie heeft eigen verpleegkundigen in dienst. Zij verlenen geen zorg maar nemen taken op zich zoals educatie en coördinatie . Jo Ravelingien: “Voor Mederi-thuisverpleegkundigen zullen we bijvoorbeeld een aantal opleidingssessies verzorgen rond hoogtechnologische thuisverpleging. De domeinen die we zullen behandelen, worden nu vastgelegd. De bedoeling is dat we thuisverpleegkundigen laten kennismaken met een aantal behandelingstrajecten die vroeger voornamelijk in het ziekenhuis gebeurden. Noem het een kijk achter de schermen in combinatie met how to. Dat zorgt voor een basiskennis en vereenvoudigt stap 2, namelijk de effectieve opstart van een therapie bij een patiënt. Op dat moment is ook altijd iemand van Remedus aanwezig.”

Goede informatie, op elk moment

Jo Ravelingien: “Wij zetten ook heel sterk in op het delen van informatie. Enerzijds doen we dit via ons callcenter. Hier kunnen zowel patiënten als mantelzorgers en zorgverleners terecht voor meer informatie. Weten dat er iemand is waarbij men terecht kan, vermindert onzekerheid. Delen van informatie uit zich ook in een online tool, RemeCare, waarop alle betrokkenen op elk moment informatie kunnen raadplegen of feedback kunnen ingeven. Remedus zelf monitort voortdurend dashboards met informatie over het therapieverloop en informeert alle betrokken zorgverleners hierover.”

De samenwerking met Remedus zorgt ervoor dat Mederi de drempel voor hoogtechnologische thuisverpleging voor haar praktijken verlaagt en zo kansen creëert om een breder pallet aan thuisverpleging aan te bieden.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops