nl | fr
Geslaagde editie symposium zorgondernemer.be

Geslaagde editie symposium zorgondernemer.be

“Technologie is een zeer actueel thema,” zegt Raf Bronselaer, directeur nursing bij Mederi, één van de initiatiefnemers. “In software, mobile health, gespecialiseerde thuisverpleging, … we worden er steeds vaker mee geconfronteerd. En het roept in de sector vandaag veel vragen op. Vorig jaar hadden we wellicht niet zoveel deelnemers gehad met dit thema. Vandaag wel.”

45 miljoen voor ICT in ziekenhuizen, 0 voor de thuiszorg

Het debat bracht een mooie round-up van thema’s die doorheen de dag tijdens plenaire sessies en workshops aan bod kwamen. Joeri Staessen, zorgondernemer.be-partner Partena Ziekenfonds: “Monitoring, werken in de cloud, privacy, de snelheid van innovatie, wie doet wat in de zorg, het spanningsveld tussen zorgondernemers en de overheid, de betaalbaarheid van de technologie, … 45 minuten is onvoldoende om deze thema’s diepgaand uit te werken, maar je leert wel de verschillende visies en argumenten kennen.”

Betaalbaarheid is een hot item. Erwin Devriendt (Solidariteit voor het Gezin) stelt zich de vraag hoe het komt dat voor de ziekenhuizen 45 miljoen is uitgetrokken voor ICT-ontwikkeling en voor de thuiszorg niets. Net op een moment dat de overheid meer zorg in de thuisomgeving stimuleert. Maar de thuiszorgsector kan niet wachten en investeert dan maar zelf vanuit haar eigen spaarpotjes. Peter Van den Berge (CompuGroup Medical Belgium) treedt hem bij. De softwareontwikkelaars krijgen vaak nieuwe functionaliteiten opgelegd die bij aanvang niet altijd 100% duidelijk zijn. Tegelijk worden er korte deadlines opgelegd. Dit blijvend financiering is voor sommige spelers moeilijk.

Voor Pieter Van Herck (Voka Health Community) ligt de oorzaak o.a. in het feit dat heel wat veranderingen in de zorg gelijktijdig gebeuren: technologische innovatie, verschuiving van residentiële naar thuiszorg, herwerken KB 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, enzovoort. Iedereen werkt op zijn eigen terrein, zonder veel afstemming. Hier ligt een uitdaging.

Het roept bij Michiel Callens (CM) de vraag op of de overheid zelf niet meer oplossingen moet ontwikkelen. Voor Jan Van Emelen (Voka Health Community en Macx) is het echter duidelijk: de overheid moet geen ondernemer worden maar krijtlijnen uitzetten. Innovatie komt vanuit marktwerking. Paul Callewaert (Socialistische Mutualiteiten) signaleert dat alle partijen wel moeten samenwerken. Terwijl federaal de ziekenfondsen bijvoorbeeld wel betrokken worden wanneer het over telematica en innovatie gaat, is dit in Vlaanderen vaak niet het geval. Hij pleit voor een overheid die actief investeert/subsidieert om te vermijden dat innovatieve initiatieven niet kunnen geïmplementeerd worden omdat ze te duur zijn voor de partij die ervoor moet betalen.

Meer informatie over het symposium van zorgondernemer.be en foto’s: zorgondernemer.be

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops