nl | fr
Een Mederi-kwaliteitslabel? De eerste stappen zijn gezet.

Een Mederi-kwaliteitslabel? De eerste stappen zijn gezet.

Mederi investeert in kwaliteit. Voor zichzelf én voor zijn praktijken. Een bewuste en toekomstgerichte keuze. De patiënt vandaag is kritisch en heeft meer keuzemogelijkheden. Niet tevreden, dan switcht hij of zij naar een andere zorgverlener. Wie bewust omgaat met kwaliteit staat sterker om cliënten te werven, cliënten te behouden en partnerships aan te gaan.

 

“We hebben al een hele weg afgelegd.” Aan het woord is Bart Hoornaert, senior consultant strategy & operations bij Orbid, de organisatie die Mederi begeleidt bij het invoeren en borgen van kwaliteitsdenken. “We hebben de tijd genomen om kwaliteit goed te definiëren. We hebben ons de vraag gesteld: aan welke voorwaarden moet een praktijk voldoen om ook binnen vijf jaar nog relevant en waardevol te zijn? De criteria moeten tegelijk uitdagend én realistisch zijn. Zo zijn we tot acht thema’s gekomen. We noemen het de “startbasis”, het fundament voor een duurzame praktijk.”

Fase 1: de zelfscan

Mederi en Orbid bieden een framework voor kwaliteitsmanagement aan zonder dat dit een verplichting is. Een praktijk kan ook op elk moment instappen. Bart Hoornaert: “Een klassieke organisatie beslist top-down hoe ze met kwaliteit willen omgaan. Zelfstandige praktijken houden er niet van om regels opgelegd te krijgen. Daarom hebben we gekozen voor een formule waarbij elke praktijk zelf beslist hoe ver hij of zij wil gaan. Het vertrekpunt is een zelfscan die een praktijk met of zonder begeleiding kan doen. Die scan bevat zo’n 115 vragen. Het resultaat is een score die aangeeft waar een praktijk staat in vergelijking met de “startbasis” die we omschreven. De zelfscan is de basis voor het kwaliteitsdenken van Mederi.”

Verdere stappen

Willy Vertongen: “Een zelfscan is laagdrempelig en houdt in dat een praktijkcoördinator al dan niet met teamleden zijn praktijk zelf evalueert. Het zijn praktijken die zichzelf in vraag durven stellen en zich zo bewust worden van verbeterpunten. Deze fase is op dit moment volledig uitgewerkt.”

Bart Hoornaert: “Onze ervaring is echter dat wie in zijn inner circle blijft niet altijd realistisch is en zichzelf onder- of overschat. Naarmate meer praktijken de zelfscan doen, meegaan in het verhaal en de startbasis als referentiepunt nemen, werken we de volgende fase in het kwaliteitsdenken uit: het valideren van de resultaten van de zelfscan door een externe partij. In eerste instantie kan dit een Mederi-medewerker zijn. Later een onafhankelijke derde partij. Op dat moment kan je praktijken echt gaan certificeren.”

Resultaten eerste zelfscans

Een vijftiental praktijken vulden de zelfscan reeds in. Eén praktijk gaf zichzelf een score van 100 % in relatie tot de startbasis. De andere praktijken scoorden allemaal boven de 65 %. Bart Hoornaert: “Op basis van de eerste ervaringen mogen we stellen dat de zelfscan zowel inzake thema’s als inzake de scores door de praktijken als realistisch ervaren worden. De vijftien praktijken kiezen nu zelf of ze verdere stappen willen zetten en wanneer: willen ze richting 100% evolueren? Welke stappen gaan ze hiervoor zetten? Willen ze dit zelf orchestreren? Samen met Mederi? Of met een andere coach of vertrouwenspersoon?”

Willy Vertongen: “Je kan dus stellen dat Mederi het proces en de middelen ter beschikking stelt waardoor een praktijk aan kwaliteit kan werken. We geloven erin dat dit een onderscheidende factor kan worden tussen concurrenten. Of men zich beperkt tot de zelfscan of écht richting certificatie wil gaan, bepaalt de praktijk zelf. Het kwaliteitslabel is geen criterium om lid te kunnen zijn van Mederi.”

 

4 niveau’s in het Mederi-kwaliteitsdenken

  • Niveau 1: praktijken die de zelfscan deden
  • Niveau 2: praktijken die goed scoren op alle acht de thema’s in de zelfscan
  • Niveau 3: praktijken waarbij de resultaten van de zelfscan gevalideerd werden door Mederi
  • Niveau 4: praktijken waarbij de resultaten van de zelfscan gevalideerd werden door een onafhankelijke derde partij
Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops