nl | fr
Diabetesexperts stellen specifieke Belgische aanbevelingen op voor insulinetoediening

Diabetesexperts stellen specifieke Belgische aanbevelingen op voor insulinetoediening

Een team van Belgische diabetesexperts, verpleegkundigen en artsen heeft aan de hand van de recent gepubliceerde internationale aanbevelingen, specifieke aanbevelingen voor België geformuleerd.

De internationale aanbevelingen zijn opgesteld door 183 diabetesexperts afkomstig uit 54 landen tijdens het Forum for Injection Technique & Therapy Recommendations (FITTER) dat in oktober 2015 in Rome plaatsvond. De FITTER-aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van het meest grootschalige onderzoek naar injectietechnieken ooit dat plaatsvond van februari tot juni in 2015, waarbij meer dan 13.200 deelnemers uit 42 landen en negen Belgische ziekenhuizen[i] betrokken waren. Het team Belgische experts kwam op 6 juni 2016 bijeen om de nieuwe internationale richtlijnen te bespreken en op basis hiervan specifieke aanbevelingen op te stellen voor Belgische patiënten en zorgverleners.

De Belgische aanbevelingen zijn in drie hoofdcategorieën onderverdeeld; injectietechniek, insuline-infusietechniek en het voorkomen van prikongevallen. Een aantal hoofdpunten uit de aanbevelingen:

 • Naaldlengte
 • Verzorging van injectieplaatsen
 • Insuline-analogen en overige injecteerbare geneesmiddelen
 • Zwangerschap
 • Strategieën voor het verminderen van pijn en angst
 • Insuline-infusieplaatsen voor kritische subcutane infusie

Elke aanbeveling heeft een weging voor de mate waarin deze wordt aanbevolen (A = sterk aanbevolen, B= aanbevolen en C = niet-opgeloste kwestie,) en de wetenschappelijke onderbouwing ervan (1= ten minste één zorgvuldig uitgevoerde studie die is onderworpen aan collegiale toetsing en is gepubliceerd, 2= ten minste één observationele, epidemiologische of op populatie gebaseerde studie, en 3= de gedeelde opinie van experts aan de hand van brede observaties bij patiënten).

In het kader van deze aanbevelingen hebben de experts ook zes sets belangrijke ‘gouden regels’ aangewezen voor best-practices op het vlak van injectietechniek. Deze gouden regels omvatten een correcte injectietechniek voor volwassenen en kinderen, de behandeling en preventie van lipohypertrofie, psychologische problemen rondom het toedienen van insuline en prikaccidenten.

Marleen De Pover, Consulent Diabetes Care DiaMar en voorzitter werkgroep diabetes NKVVV vertelt: “In België hebben meer dan 543.000 mensen diabetes en uit onderzoek komt steeds overtuigender naar voren dat veel patiënten insuline niet goed gebruiken en dit levensnoodzakelijke geneesmiddel dus niet volledig benutten. De nieuwe aanbevelingen zijn bedoeld om zorgverleners te helpen bij het coachen van personen met diabetes omtrent de beste manier van insulinetoediening, om levenskwaliteit van personen met diabetes te verbeteren en de zorglast te verminderen.”

De Belgische aanbevelingen zijn te vinden op http://www.bd.com/nl/diabetes/

 

Over FITTER:

FITTER (Forum for Injection Technique & Therapy Expert Recommendations) is de laatste seminar van een reeks wetenschappelijke, seminars om het diabetesbeheer voor professionele zorgverleners en patiënten wereldwijd te verbeteren. Het congres werd van 23 tot 25 oktober 2015 gehouden in het Hotel Crown Plaza in Rome.

FITTER wil wetenschappelijk onderbouwde best-practices stimuleren, en de veiligheid en zelfzorg vergroten van injectie- en infusietherapieën voor diabetes. Dit alles voor betere gezondheidsresultaten, meer welzijn, kostenverlaging in de gezondheidszorg en het ontlasten van zorgverleners en de bredere samenleving.

Het congres vormde een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de diabeteszorg en heeft geleid tot een paradigmaverschuiving waarbij aan injectie- en infusietechniek een even belangrijke rol wordt toebedeeld als aan insuline, dieet en beweging.

FITTER biedt alle artsen van patiënten met diabetes die gebruikmaken van injectietherapieën de meest actuele klinische onderbouwing, analyses van de resultaten van het meest grootschalige onderzoek naar injectietechniek wereldwijd, en ‘nieuwe’ internationale aanbevelingen voor injectietechniek, conform de meest strikte academische en wetenschappelijke normen.

Een volledige implementatie van de ‘nieuwe’ internationale aanbevelingen voor injectietechniek kan patiënten helpen om:

 • Hun HbA1c-doelen te bereiken
 • De incidentie van lipohypertrofie te verminderen
 • Overmatig insulinegebruik te verminderen
 • Complicaties te vermijden
 • Hun gezondheidsresultaten te verbeteren

De nieuwe aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van de meest grootschalige studie naar injectietechniek ter wereld, georganiseerd door BD en met deelname van 13.264 respondenten uit 42 landen. Door internationaal van best-practices te leren kunnen professionele zorgverleners hun patiënten beter helpen.

[i] De negen ziekenhuizen die deelnamen zijn:

 • AZ Groeninge Kortrijk (Kortrijk)
 • AZ Turnhout (Turnhout)
 • Centre Hospitalier de Dinant (Dinant)
 • Centre Hospitalier Epicura (Mons)
 • CHU de Charleroi, site André Vesale (Montigny-le-Titeul)
 • CHU de Charleroi, site Léon Neuens (Châtelet)
 • CHU Mont Godinne (Yvoir)
 • UZ Leuven (Leuven)
 • Ziekenhuis Maas en Kempen (Bree)
Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops