nl | fr
De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.

Sofie De Hertogh is orthopedagoge en verzorgt ook de contacten met externe thuisverpleegkundigen. “Historisch gezien werkt OZC Sint-Vincentius met leefgroepen met patiënten met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking of bijkomende meervoudige beperkingen. In het kader van het Plan Perspectief 2020, met o.a. de Persoonsvolgende Financiering, werden we echter gedwongen ons flexibeler op te stellen zonder dat hier extra personeel voor voorzien werd.”

Werkdruk begeleiders verlagen

Zeker in leefgroepen met patiënten met een hoge zorgnood, kwamen begeleiders er niet meer toe om activiteiten te organiseren. “Er ging in verhouding te veel tijd naar verpleegkundige taken waarvoor begeleiders ook niet geschoold zijn. De directie besloot daarom externe verpleegkundigen in te schakelen.”

Mederi

De Mederi-praktijk De Mens Centraal is één van de praktijken die ingeschakeld worden. “We hebben er bewust voor gekozen meerdere praktijken aan te spreken”, zegt Sofie. “Hierdoor zijn meer mensen tijdig gewassen en kunnen ze op een aanvaardbaar uur ontbijten.”

Een leerproces

Sofie: “Plots moesten we één en ander anders gaan organiseren en kennis overbrengen.”

Rekening houden met de gevoels- en belevingswereld van de bewoners staat centraal in de zorg- en begeleidingsvisie van Sint-Vincentius. “Niet gehaast overkomen en praten tijdens het wassen zijn hier voorbeelden van. Die aanpak en praktische tips brengen we over in een opleiding voor externe verpleegkundigen. Door onze jarenlange ervaringen garanderen we een bepaald comfortniveau aan onze patiënten. Datzelfde niveau moet ook door externen kunnen geboden worden.”

Ook overleg is belangrijk. “Met De Mens Centraal hebben we bijvoorbeeld maandelijks overleg rond algemene werkpunten. Medische onderwerpen komen tijdens een apart overleg met onze hoofdverpleegkundige aan bod. Tijdens de zorg is er ook spontaan overleg tussen de thuisverpleegkundige en de begeleider van een patiënt of leefgroep. Hier komen heel concrete probleempjes of vragen aan bod.”

Erika De Roeck: "Anders werken maar veel voldoening"

80% van de prestaties van De Mens Centraal gebeuren bij Sint-Vincentius. Een bewuste keuze volgens Erika De Roeck, één van de drie vaste krachten van de praktijk.

Erika: “Waren we bewust op zoek naar dit type werk? Neen. Maar ondertussen voelen we er ons erg goed bij. Omwille van de dankbaarheid van de patiënten, de fijne samenwerking met Sint-Vincentius en de steun van Mederi.”

Anders werken

Het is anders werken dan in de klassieke thuisverpleging. “We nemen in verhouding meer tijd voor onze patiënten. Minstens dertig minuten voor zwaar zorgbehoevenden. Dit was een specifieke vraag van Sint-Vincentius. Er moest tijd zijn om bijvoorbeeld al eens een relaxerend bad met aromatherapie te geven. Je tijd nemen en praten tijdens de verzorging helpt om vertrouwen te creëren. Voor sommige patiënten zijn we bijna familie geworden. Ze herkennen je stem en je stap. Ook al kunnen ze niet altijd praten, ze laten voelen dat ze je appreciëren. Dat doet deugd.”

Goede omkadering

“De eerste kennismaking met onze job bij Sint-Vincentius was vrij overweldigend”, geeft Erika toe. “Ervaring met dit type patiënten hadden we niet. Maar we wilden ervoor gaan. Je werkt wel in een omgeving waarin alles voorhanden is om zorg aan mensen met een beperking te geven, denk aan tilliften en speciale baden. Er is ook een goede omkadering vanuit de voorziening zelf, we kunnen ten allen tijde beroep doen op hun expertise.”

Ook Mederi was een belangrijke steun. “Als ik eerlijk ben: we hebben soms getwijfeld. We wilden slagen, we hadden veel vragen. Voor bepaalde keuzes en onze praktijkorganisatie konden we op elk moment bij Mederi terecht. Zij brachten ons o.a. in contact met Danny Van Houtte, ondertussen een vast teamlid en een meerwaarde voor onze praktijk.”

Eigen ingesteldheid is belangrijk

De Mens Centraal voelt zich goed bij Sint-Vincentius en haar bewoners. “Ik heb een manier van werken ontdekt waarbij ik me écht goed voel”, zegt Erika. “Je eigen ingesteldheid is zeer belangrijk. Zowel mijn collega Caroline als ikzelf hadden ervaring op intensieve en spoed. Het is zeker anders werken maar een patiënt observeren en tijdig problemen erkennen is hier niet minder belangrijk. We werken nu met een beperkt aantal patiënten, totaalzorg en aandacht voor de problemen van deze specifieke doelgroep is belangrijk. Het is zeker een uitdagende job, we halen hier veel voldoening uit.”

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops