nl | fr
City Care Plus gelanceerd in Oostende en Turnhout

City Care Plus gelanceerd in Oostende en Turnhout

Ligt de focus van Mederi-thuisverplegingspraktijken op zorgbehoevenden, dan kijkt City Care Plus ruimer. Naast zorgbehoevende senioren en mensen met een beperking, brengt City Care Plus ook een specifiek aanbod voor mantelzorgers, actieve 55-plussers of mensen die het gewoonweg druk hebben.

Quality time

Voor de 5 doelgroepen ontwikkelde City Care Plus pakketten met services rond comfortabel leven, wonen, zorg, financiële en zakelijke ondersteuning en actief leven. Services die het comfort en het welzijn in de thuisomgeving van zowel personen met een actieve levensstijl als zorgbehoevenden verbeteren.

Tegen een vast bedrag per maand kan de cliënt beroep doen op een City Care Plus-thuisregisseur die voor hem of haar een mix aan services op maat coördineert. De thuisregisseur is voor alle services het aanspreekpunt voor de cliënt. De essentie van City Care Plus? De zaken effectief geregeld krijgen zodat een cliënt zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Van boodschappen over administratieve ondersteuning tot woningaanpassingen of renovatie. Dankzij een proactieve opvolging zorgt de thuisregisseur ervoor dat de services in elke levensfase mee evolueren met de behoeften van de cliënt.

Inpikken op maatschappelijke trend

City Care Plus pikt o.a. in op de trend dat ouderen, zieken of mensen met een beperking liefst in hun gekende woonomgeving blijven en het groeiende belang van mantelzorgers hiervoor. Ervaring in de thuiszorg wijst echter uit dat zorgbehoevenden, zelfs met goede zorgen, toch vaak vereenzamen of dat mantelzorgers zich niet gesteund voelen. Met aangename laagdrempelige ontmoetingsplaatsen die ook de spil zullen vormen voor opleidingen en activiteiten rond actief leven (’t Leeshuus in Oostende is een eerste voorbeeld hiervan) wil City Care Plus ook mensen vaker samenbrengen.

Samenwerking met thuiszorg

De centrale rol van de City Care Plus-thuisregisseur is proactieve opvolging van de cliënt en coördinatie van de services die (langer) comfortabel thuis blijven mogelijk maken. Voor de services zelf sluit de organisatie samenwerkingsakkoorden af met derden. Via City Care Plus creëert Mederi zo ook kansen voor thuisverplegingspraktijken.

5 verschillen met de klassieke (combinaties van) thuiszorg

  1. Eén aanspreekpunt en centrale coördinatie
  2. Proactieve opvolging
  3. Een uitgebreider aanbod van diensten
  4. Brengt mensen samen
  5. Interessant voor zorgbehoevenden, mantelzorgers en mensen van alle leeftijden met een actieve levensstijl

Informatie & contact: www.citycareplus.be

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops