nl | fr
Al eens gedacht aan een verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Al eens gedacht aan een verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Als zelfstandig verpleegkundige hoef je niet wakker te liggen van onheil op je professionele pad. Prevoca is een verzekering "Gewaarborgd inkomen" voor Mederi-leden, die voorziet in een basiswaarborg van 40 euro per dag in geval van arbeidsongeschiktheid. Précura en Mederi slaan de handen in elkaar om dit unieke aanbod voor Mederi-leden te presenteren.

Als dat geen goed nieuws is?

Als het plots even tegenzit en je door omstandigheden je werk tijdelijk niet meer kan uitoefenen, kan je met Prevoca de nodige bescherming krijgen. Prevoca voorziet in een basisdekking bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ongeval en ziekte, waaronder ook burn-out en depressie. Uitbreiding van de basispolis is mogelijk. Ook vijftigplussers kunnen tot en met 31 augustus 2018 aansluiten aan dezelfde voorwaarden. Deze collectieve verzekering geldt enkel voor Mederi-leden.

En is er nog meer goed nieuws?

Tuurlijk! Het RIZIV geeft via de voordelen Sociaal Statuut aan de verpleegkundigen die in aanmerking komen, een financiële tegemoetkoming voor deze verzekering. Geconventioneerde verpleegkundigen, werkzaam als zelfstandige in hoofdberoep, met een beroepsactiviteit tussen 33.000 en 150.000€, hebben recht op een premie van 500€. Met deze premie kan je intekenen op de verzekering Gewaarborgd inkomen bij Verzekeringen Precura. Handig toch?

Hoe kan je deze verzekering afsluiten?

Je leest er alles over op de website van Precura. Zij begeleiden jouw aanvraag bij het RIZIV en antwoorden op al je vragen. Surf snel naar www.precura.be en klik op de Mederi knop!

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops