nl | fr
Aanpassingen nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen op 1 juni 2018

Aanpassingen nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen op 1 juni 2018

Voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten

U mag voortaan de voorbereiding en toediening van medicatie bij chronische psychiatrische patiënten in uw praktijkkamer of in een hersteloord attesteren. Het nomenclatuurcodenummer 425073 wordt toegevoegd.

Technische verpleegkundige verstrekkingen en specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen in dringende gevallen

U mag technische verpleegkundige verstrekkingen en specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen in dringende gevallen uitvoeren op basis van een mondeling geformuleerd voorschrift dat de arts telefonisch of via webcam meedeelt. De arts bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk het voorschrift en dit uiterlijk 5 kalenderdagen na het mondeling geformuleerde voorschrift.

Invoering van een cumulatieregel

U mag de plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een inplanteerbare kamer toelaat, niet cumuleren met de verwijdering van een katheter of materiaal tijdens eenzelfde verzorgingszitting. Behalve als de 2 verstrekkingen op 2 verschillende injectieplaatsen worden verricht en die 2 plaatsen in het verpleegdossier worden vermeld.

Precisering van het begrip "raadplegingsdienst van het ziekenhuis"

Het begrip "raadplegingsdienst van het ziekenhuis" wordt vervangen door de woorden "een praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een ziekenhuis en een praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts-specialist(en)".

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops