nl | fr

Tarificatie, facturatie ... en meer

Prestaties efficiënt tariferen en factureren ligt aan de basis van het inkomstenmodel van een zelfstandige praktijk thuisverpleging. Mederi omringt u met een mix aan diensten waardoor u voortaan relaxer tarifeert en factureert. U kiest daarbij zelf de software waarmee u werkt: we adviseren SoftN, Care4Nurse of Care-Ace.

Maar we willen het u nog gemakkelijker maken

Via onze informaticapartner (TDM3) kunnen we u helpen met de software-inrichting van uw praktijk: keuze van een software voor tarificatie, facturatie en praktijkbeheer tot en met uw volledige setup voor e-facturatie, Vitalink en eHealth.

De voordelen van samenwerking met Mederi op een rijtje

Gebruiksvriendelijke gehomologeerde software

U kiest vrij het pakket waarmee u wil werken. Mederi adviseert SoftN, Care4Nurse of Care-Ace.  

Helpdesk voor uw softwarevragen

Voor de gehomologeerde softwarepakketten waarmee we samenwerken, verzorgen we ook de helpdesk. Dankzij onze kennis van hoe een praktijk werkt, RIZIV-reglementering én de software, beantwoorden we uw vragen to the point.

Kwaliteitscontrole van de ingegeven prestaties

We verminderen uw risico op verworpen uitgaven en vergroten de kans dat de verzekeringsinstellingen u tijdig uw geleverde prestaties uitbetalen.

Altijd up to date met wet- en regelgeving

Mederi geeft informatie en advies m.b.t. de correcte toepassing van de wet- en regelgeving Zowel naar zelfstandige praktijken thuisverpleging als naar onze softwarepartners. Dit garandeert een snelle implementatie van nieuwigheden in onze software

2 uitbetalingen/maand

Waar andere diensten slechts 1 maal per maand uitbetalen stort Mederi 2 maal per maand door de verzekeringsinstellingen gestorte bedragen door. Zo beschikt u doorlopend over voldoende cash.

Transparante overzichten

Na facturatie weet u perfect wat uw omzet is als praktijk en per individuele verstrekker. Zo legt u de basis voor een goed financieel beheer en een correcte uitbetaling van uw (zelfstandig) thuisverpleegkundigen en zorgkundigen.

Efficiënte follow-up van verworpen prestaties

Leden van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging kunnen rekenen op informatie en advies waardoor verworpen prestaties op korte termijn worden omgezet in een definitieve Ja of Neen. 

IT-installatie en -configuratie

Welke hard- of aanvullende software verhoogt de bedrijfszekerheid voor uw zelfstandige praktijk thuisverpleging? Hoe werkt u veilig mobiel? Hoe configureert u e-facturatie, Vitalink of eHealth? Via onze informaticapartner TDM3 krijgt u de gepaste antwoorden.

Lid worden van Mederi?
Vacatures bij Mederi-praktijken
Opleidingen door Mederi

U wil uw huidige tarificatie- en facturatieproces optimaliseren?
U zoekt advies m.b.t. welke aanpak en software u hierbij kunnen helpen?

Recente berichten

14/11/2018

Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

25/09/2018

Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwaliteit leveren, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

20/08/2018

Thuisverpleegkundigen zijn het beu om bestempeld te worden als fraudeurs binnen de gezondheidszorg

Het is nu genoeg geweest. Ieder jaar opnieuw kan men er zeker van zijn dat er wel iemand is die wil 'scoren' met de resultaten van het jaarverslag van de DGEC (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV). Het is dan alsof die persoon zelf op onderzoek is geweest en iets wonderbaarlijks ontdekt heeft.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops