nl | fr

Grijp kansen via uw kwaliteitslabel voor thuisverpleging

Grotere zorggroepen (Solidariteit voor het Gezin, uitbaters van serviceflats, instellingen voor mensen met een beperking, …) hebben de kracht van een onafhankelijk netwerk van autonome thuisverplegingspraktijken ontdekt. Als grootste onafhankelijk erkende dienst thuisverpleging met zelfstandigen krijgt Mederi steeds vaker samenwerkingsaanvragen. Zij vragen echter garanties inzake zorgkwaliteit en permanentie.

Iedereen levert “kwaliteit”. Mederi gaat een stapje verder.

  • We geven “kwaliteit” inhoud: we bepalen transparant hoe Mederi kwaliteit definieert op basis van input door praktijken, doorverwijzers en zorgintermediairen
  • We meten kwaliteit via een onafhankelijke derde

Omdat steeds meer zorgpartners kwaliteit eisen, zullen praktijken die het kwaliteitslabel behalen makkelijker voor bepaalde projecten ingeschakeld worden.

Breed gedragen

Mederi beoogt een onafhankelijk kwaliteitslabel dat breed gedragen wordt en niet enkel voor de “happy few” bereikbaar is. Het omvat een aantal minimale criteria inzake: 

  • De continuïteit en nabijheid van zorgen
  • Permanentie
  • Kwaliteit en competenties
Lid worden van Mederi?
Vacatures bij Mederi-praktijken
Opleidingen door Mederi

U wil beter inschatten wat het Mederi-kwaliteitslabel voor uw praktijk kan betekenen?

Recente berichten

14/11/2018

Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

25/09/2018

Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwaliteit leveren, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

20/08/2018

Thuisverpleegkundigen zijn het beu om bestempeld te worden als fraudeurs binnen de gezondheidszorg

Het is nu genoeg geweest. Ieder jaar opnieuw kan men er zeker van zijn dat er wel iemand is die wil 'scoren' met de resultaten van het jaarverslag van de DGEC (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV). Het is dan alsof die persoon zelf op onderzoek is geweest en iets wonderbaarlijks ontdekt heeft.