nl | fr

Grijp kansen via uw kwaliteitslabel voor thuisverpleging

Grotere zorggroepen (Solidariteit voor het Gezin, uitbaters van serviceflats, instellingen voor mensen met een beperking, …) hebben de kracht van een onafhankelijk netwerk van autonome thuisverplegingspraktijken ontdekt. Als grootste onafhankelijk erkende dienst thuisverpleging met zelfstandigen krijgt Mederi steeds vaker samenwerkingsaanvragen. Zij vragen echter garanties inzake zorgkwaliteit en permanentie.

Iedereen levert “kwaliteit”. Mederi gaat een stapje verder.

  • We geven “kwaliteit” inhoud: we bepalen transparant hoe Mederi kwaliteit definieert op basis van input door praktijken, doorverwijzers en zorgintermediairen
  • We meten kwaliteit via een onafhankelijke derde

Omdat steeds meer zorgpartners kwaliteit eisen, zullen praktijken die het kwaliteitslabel behalen makkelijker voor bepaalde projecten ingeschakeld worden.

Breed gedragen

Mederi beoogt een onafhankelijk kwaliteitslabel dat breed gedragen wordt en niet enkel voor de “happy few” bereikbaar is. Het omvat een aantal minimale criteria inzake: 

  • De continuïteit en nabijheid van zorgen
  • Permanentie
  • Kwaliteit en competenties
Lid worden van Mederi?
Vacatures bij Mederi-praktijken
Opleidingen door Mederi

U wil beter inschatten wat het Mederi-kwaliteitslabel voor uw praktijk kan betekenen?

Recente berichten

20/10/2017

Zorgpunt: thuiszorg- en incontinentiemateriaal tegen speciale tarieven

Sinds een tijdje partnert Mederi met Zorgpunt. Dit om de Mederi-praktijken te ondersteunen in het snel en efficiënt voorzien van kwaliteitsvol thuiszorgmateriaal en incontinentieverzorging voor hun patiënten, tegen speciale tarieven. Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun patiënten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt).

20/10/2017

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

20/10/2017

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.