nl | fr

Waarom Mederi?

U wil uw patiënten kwaliteitsvolle thuisverpleging aanbieden zoals omschreven in het woonzorgdecreet.  
Maar u eist ook een garantie van kwaliteit, permanentie en een professionele praktijkorganisatie?

U geeft de voorkeur aan lokale praktijken van zelfstandige thuisverpleegkundigen omwille van:

hun flexibiliteit

hun hoge betrokkenheid

gemotiveerde thuisverpleegkundigen

een persoonlijkere band tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleegkundigen

Dit is wat Mederi u te bieden heeft

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging is een onafhankelijk netwerk van zelfstandige praktijken thuisverpleging en bestaat sinds 2004. Gestart vanuit een toekomstgerichte visie van enkele zelfstandig thuisverpleegkundigen is Mederi geëvolueerd naar de grootste aanbieder van thuisverpleging via zelfstandige praktijken.

We kiezen bewust voor een bedrijfsmatig geleide organisatie gestoeld op kwaliteit, innovatie en partnerships. Keuzes die ons toelieten uit te groeien tot een moderne rendabele zorgorganisatie geruggesteund door grote spelers in de thuisverpleging en thuiszorg.

Van bij de start heeft Mederi ingezet op de voordelen die lokale, zelfstandige praktijken hun cliënten kunnen bieden, zonder blind te zijn voor de nadelen van kleine of middelgrote praktijken. Naarmate het aantal leden steeg, ontstond ook meer ruimte om moderne technieken, innovatieve projecten of aanvullende diensten centraal op te starten en te beheren. Een belangrijk voordeel t.o.v. lokale praktijken die dit schaalvoordeel missen.

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging biedt

Thuisverpleging (algemeen en gespecialiseerd)

Crisis- en overbruggingszorg

Personenalarm

Een complementair thuiszorgaanbod

Via onze partners kunnen we onze services uitbreiden naar een totaalpakket waardoor zorgbehoevenden langer, comfortabel thuis kunnen blijven:

Comforthulp met dienstencheques

City Care Plus

Woonassistent-functie

Met een onafhankelijk kwaliteitslabel

Niemand zal zeggen dat hij of zij “geen” kwaliteit levert. Maar Mederi gaat een stapje verder. In overleg met doorverwijzers, grote zorggroepen en zorgintermediairen introduceren we eind 2015 een onafhankelijk kwaliteitslabel.

Omdat kwaliteit voor u belangrijk is, zullen enkel praktijken die het kwaliteitslabel behalen voor bepaalde projecten ingeschakeld worden.

Recente berichten

14/11/2018

Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

25/09/2018

Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwaliteit leveren, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

19/07/2018

De neutrale is er!

Thema van deze editie: vallen en valpreventie

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops