nl | fr

Waarom Mederi?

U wil uw patiënten kwaliteitsvolle thuisverpleging aanbieden zoals omschreven in het woonzorgdecreet.  
Maar u eist ook een garantie van kwaliteit, permanentie en een professionele praktijkorganisatie?

U geeft de voorkeur aan lokale praktijken van zelfstandige thuisverpleegkundigen omwille van:

hun flexibiliteit

hun hoge betrokkenheid

gemotiveerde thuisverpleegkundigen

een persoonlijkere band tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleegkundigen

Dit is wat Mederi u te bieden heeft

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging is een onafhankelijk netwerk van zelfstandige praktijken thuisverpleging en bestaat sinds 2004. Gestart vanuit een toekomstgerichte visie van enkele zelfstandig thuisverpleegkundigen is Mederi geëvolueerd naar de grootste aanbieder van thuisverpleging via zelfstandige praktijken.

We kiezen bewust voor een bedrijfsmatig geleide organisatie gestoeld op kwaliteit, innovatie en partnerships. Keuzes die ons toelieten uit te groeien tot een moderne rendabele zorgorganisatie geruggesteund door grote spelers in de thuisverpleging en thuiszorg.

Van bij de start heeft Mederi ingezet op de voordelen die lokale, zelfstandige praktijken hun cliënten kunnen bieden, zonder blind te zijn voor de nadelen van kleine of middelgrote praktijken. Naarmate het aantal leden steeg, ontstond ook meer ruimte om moderne technieken, innovatieve projecten of aanvullende diensten centraal op te starten en te beheren. Een belangrijk voordeel t.o.v. lokale praktijken die dit schaalvoordeel missen.

Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging biedt

Thuisverpleging (algemeen en gespecialiseerd)

Crisis- en overbruggingszorg

Personenalarm

Een complementair thuiszorgaanbod

Via onze partners kunnen we onze services uitbreiden naar een totaalpakket waardoor zorgbehoevenden langer, comfortabel thuis kunnen blijven:

Comforthulp met dienstencheques

City Care Plus

Woonassistent-functie

Met een onafhankelijk kwaliteitslabel

Niemand zal zeggen dat hij of zij “geen” kwaliteit levert. Maar Mederi gaat een stapje verder. In overleg met doorverwijzers, grote zorggroepen en zorgintermediairen introduceren we eind 2015 een onafhankelijk kwaliteitslabel.

Omdat kwaliteit voor u belangrijk is, zullen enkel praktijken die het kwaliteitslabel behalen voor bepaalde projecten ingeschakeld worden.

Recente berichten

20/10/2017

Zorgpunt: thuiszorg- en incontinentiemateriaal tegen speciale tarieven

Sinds een tijdje partnert Mederi met Zorgpunt. Dit om de Mederi-praktijken te ondersteunen in het snel en efficiënt voorzien van kwaliteitsvol thuiszorgmateriaal en incontinentieverzorging voor hun patiënten, tegen speciale tarieven. Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun patiënten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt).

20/10/2017

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

20/10/2017

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Incozina
Coloplast