nl | fr

Zeker van kwaliteitsvolle zorg

Artsen, zorggroepen, uitbaters van assistentiewoningen, ... ontdekken steeds vaker de kracht van een onafhankelijk netwerk van zelfstandige praktijken thuisverpleging. Als grootste erkende dienst thuisverpleging met zelfstandigen stimuleert Mederi dergelijke samenwerkingen.

Iedereen levert “kwaliteit”. Mederi gaat een stapje verder.

U vraagt garanties inzake zorgkwaliteit en permanentie? Mederi heeft hiervoor een oplossing. Of u samenwerkt met een praktijk in Genk of in Oostende, Mederi garandeert u dezelfde kwaliteit en samenwerking. Daarvoor introduceren we eind 2015 een kwaliteitslabel.

  • We geven “kwaliteit” inhoud: we bepalen transparant hoe Mederi kwaliteit definieert op basis van input door praktijken, doorverwijzers en zorgintermediairen en verfijnen desgevallend de criteria in overleg met u
  • We meten deze kwaliteit via een onafhankelijke derde
  • Enkel zelfstandige praktijken thuisverpleging die het kwaliteitslabel behalen, komen in aanmerking voor projecten met strikte kwaliteitseisen
  • Breed gedragen

Mederi beoogt een kwaliteitslabel dat breed gedragen wordt en niet enkel voor de “happy few” bereikbaar is. Het omvat een aantal minimale criteria inzake:

  • Continuïteit en nabijheid van zorgen
  • Permanentie
  • Zorgtechnische kwaliteit en competenties
  • Tarificatie en facturatie

De audit om het kwaliteitslabel te behalen, zal gebeuren door een onafhankelijke derde partij.

U wil inschatten wat een samenwerking met Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging voor u kan betekenen? 

Recente berichten

14/11/2018

Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

25/09/2018

Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwaliteit leveren, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

19/07/2018

De neutrale is er!

Thema van deze editie: vallen en valpreventie

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops