nl | fr

Nieuws

20/10/2017

Zorgpunt: thuiszorg- en incontinentiemateriaal tegen speciale tarieven

Sinds een tijdje partnert Mederi met Zorgpunt. Dit om de Mederi-praktijken te ondersteunen in het snel en efficiënt voorzien van kwaliteitsvol thuiszorgmateriaal en incontinentieverzorging voor hun patiënten, tegen speciale tarieven. Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun patiënten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt).

20/10/2017

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

20/10/2017

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.

19/10/2017

Handprotectie thuis en op het werk - 10 tips

Je huid heeft van nature een beschermlaagje: de zuurmantel. De zuurmantel heeft als taak  je huid te beschermen tegen agressie van buitenaf:  infecties, irritatie, allergieën  en uitdroging, … Hoe hou je deze beschermlaag intact?

26/09/2017

Mederi-jaarverslag 2016 online beschikbaar

Naar jaarlijkse traditie ontvingen de deelnemers aan de Mederi-familiedag als eerste het kersverse jaarverslag over 2016

7/06/2017

Wijzigingen aan artikel 8 van de verpleegkundige nomenclatuur vanaf 1 juli 2017

De nomenclatuur voor thuisverpleegkundigen wordt op een aantal punten aangepast met ingang op 1 juli a.s..

De aanpassingen zijn voornamelijk een integratie van eerdere aanpassingen die werden meegegeven in voorlopige richtlijnen en die thans opgenomen worden in de tekst van de nomenclatuur zelf. U zal merken dat het m.a.w. voornamelijk een verduidelijking en precisering van de nomenclatuur betreft.

30/05/2017

Vitalink: dit filmpje legt het je haarfijn uit!

Vitalink is het digitale platform voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Zo kan elke zorgverlener eenvoudig beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie.

30/05/2017

Wat als... de gezondheidszorg en de welzijnszorg nog beter zouden samenwerken?

In de praktijk werken gezondheidszorg en welzijnszorg al dikwijls samen, maar soms is nog niet alles op mekaar afgestemd. In volgend filmpje kan je bekijken hoe het ook kan...

30/05/2017

Zorgcoördinatie vs casemanagement

Zorgcoördinatie en casemanagement. Twee begrippen die meer en meer gebruikt worden in de eerstelijnszorg. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide?

20/05/2017

Wondzorg: enkele praktische tips

Kelly is van het vooruitziende type. Wie zijn praktijk wil laten groeien, moet investeren in specialisatie. Toen ze haar eigen praktijk, De Verpleegster, opstartte, en nog een beperkt aantal patiënten had, koos ze voor een opleiding referentieverpleegkundige wondzorg. 

19/05/2017

De zon: aangenaam maar niet onschuldig

Zon doet leven. Het trekt ons naar buiten. De zon staat synoniem met terrasjes, topjes, eindelijk weer een fietstochtje doen, lekker keuvelen in de tuin, enzovoort. Helaas worden we meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van overmatige zonblootstelling. De tips van dermatologe Dr. Isabel Huys.

19/05/2017

Wondzorg: een niet te verwaarlozen schakel in kwalitatieve patiëntenzorg

De interesse voor wondzorg groeide toen Lieven eerst hoofdverpleegkundige oncologie en later ziekenhuishygiënist was in de Kliniek Sint-Jan in Brussel. Vandaag is hij één van de gedreven teamleden achter de Wondzorgkliniek van het OLV Ziekenhuis Aalst. Hij heeft diverse lesopdrachten en wordt door de FOD Gezondheidszorg ingeschakeld voor onderzoeken.

19/05/2017

Thuisverpleegkundigen lijden onder toenemende parkeerproblematiek

Voornamelijk in steden en verstedelijkte gemeenten wordt de problematiek nijpend. Oorzaak? Een sterke toename van verkeersdrukte en de stelselmatige invoering van een betalend parkeerbeleid. Of je vindt als thuisverpleegkundige een parkeerplaats met bijhorende kost, of je vindt er geen en bent genoodzaakt te parkeren op niet toegelaten locaties met risico op zware boetes. Politierechters hebben geen oor naar dringende situaties of drukke zorglijsten.

11/03/2017

MederiKrant: e-ID-registratie via tablets in de thuisverpleging - zij zetten de stap

We interviewden Klavertje Vier en Team Thuiszorg Inge Loos die het gebruik van tablets implementeerden binnen hun werking. Het feit dat de digitalisering straks verplicht is, is één argument. Ze zien hierin echter ook een opportuniteit om hun werking als praktijk verder te optimaliseren.

8/03/2017

MederiKrant: Dr. Kim Boterbergh over stomazorg

Een stoma is een ‘opening in het menselijke lichaam’. Het is belangrijk een onderscheid te maken. Dr. Kim Boterbergh van ASZ Aalst licht de verschillende vormen toe.

8/03/2017

MederiKrant: Sonia Filali - thuisverpleegkundige tips voor thuisverpleegkundigen

Sonia Filali heeft meer dan 20 jaar ervaring in de thuisverpleging en startte in oktober vorig jaar haar eigen praktijk: Belly Care. Binnen die praktijk doet ze aan thuisverpleging, met een focus op stomazorg. Sonia is zelf stomapatiënte en weet als geen ander wat belangrijk is bij stomazorg als thuisverpleegkundige.

8/12/2016

Symposium zorgondernemer.be brengt kennis én contacten samen

Met zo’n 230 deelnemers was het symposium van "zorgondernemer(.)be" weer een topevent. Naast boeiende topics groeit het symposium steeds meer uit tot een netwerkevent voor iedereen die ouderen, zorgbehoevenden en mensen met een beperking een warme thuis en kwaliteitsvolle zorg wil geven. Nieuwe producten of diensten leren kennen, contacten leggen, … zorgondernemer(.)be bouwt bruggen.

4/12/2016

Een Mederi-kwaliteitslabel? De eerste stappen zijn gezet.

Mederi investeert in kwaliteit. Voor zichzelf én voor zijn praktijken. Een bewuste en toekomstgerichte keuze. De patiënt vandaag is kritisch en heeft meer keuzemogelijkheden. Niet tevreden, dan switcht hij of zij naar een andere zorgverlener. Wie bewust omgaat met kwaliteit staat sterker om cliënten te werven, cliënten te behouden en partnerships aan te gaan.

2/11/2016

“Begeleiden van mensen met incontinentie is mijn specialisatie geworden.”

"En met reden," voegt Antje tytgat van Thuiszorgteam Middenkust eraan toe. In 2014 ontwikkelden Mederi en Tena, samen met Urobel en hogescholen, een langlopende opleiding voor verpleegkundigen rond (in)continentie. Antje tytgat van Thuiszorgteam Middenkust sprong van bij de start op de trein en is vandaag meer dan ooit pleitbezorger voor meer aandacht voor (in)continentie.

29/10/2016

Wonderweek Progeria-patiënten van start met support van Mederi

Vrijdag 28 oktober 2016 gaf de Progeria Family Circle in Aalst de aftrap voor de jaarlijkse Wonderweek. Mederi zet mee haar schouders onder dit initiatief. Naast een benefietavond op 1 oktober 2016 en een veiling, werkte Mederi in overleg met Progeria Family Circle een boeiend programma voor de Wonderweek uit.

24/10/2016

MederiKrant - oktober 2016

Op regelmatige basis brengt Mederi in de MederiKrant waardevol nieuws voor praktijkcoördinatoren, zelfstandige thuisverpleegkundigen en zorgkundigen en hun partners. Download de nieuwste editie als pdf.

21/10/2016

“Achter de schermen van” – de Mederi-helpdesk

Floris Verzeele en Paul Van Langenhove bemannen de Mederi-helpdesk. Het ene moment zijn ze “redder in nood”, het andere moment zijn het de mannen die je, gelukkig maar, bellen omdat ze na kwaliteitscontrole een foutje in je input van prestaties willen rechtzetten.

6/10/2016

Mederi-jaarverslag - uw elektronische versie

Het Mederi-jaarverslag is elk jaar opnieuw een mix van visie, terug- en vooruitkijken en Mederi in cijfers.  Je kan het jaarverslag hier downloaden in pdf.

23/05/2016

Hoogtechnologische thuisverpleging? Daar heb je als Mederi-praktijk Remedus voor.

Thuisverpleegkundigen worden steeds vaker geconfronteerd met gespecialiseerde behandelingen. Haak je dan af als praktijk? Of zie je hierin net kansen om een ruimer aanbod te ontwikkelen en je te onderscheiden van praktijken die zich enkel focussen op de klassieke taken? Mederi-praktijken kunnen voortaan beroep doen op Remedus en weten zich zo goed omkaderd om hoogtechnologische thuisverpleging aan te bieden.

23/05/2016

Uit het leven gegrepen: het verhaal van Manon

Dat comfort niet alleen in de naam zit van Comfortlift, maar nog meer in de producten en oplossingen, daar hoef je Lieve De Rycke niet meer van te overtuigen. Met de traplift ONE is het voor Lieve eenvoudiger dan ooit om haar dochter Manon naar boven en beneden te brengen.

23/05/2016

Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken - 4 betrokkenen aan het woord

Op 2 februari 2016 stelden de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun gemeenschappelijke visie op geïntegreerde zorg voor chronisch zieken voor. Tegelijk deden ze een oproep voor kandidaatstelling voor pilootprojecten. Hoe reageert de zorgsector zelf op het initiatief? Mederi liet een aantal betrokkenen uit de zorg aan het woord.

21/05/2016

Jan Van Gils: “Durf out of the box denken in zelfstandige thuisverpleging”

Thuisverpleging bevindt zich vandaag middenin een snel veranderend zorglandschap. De eerstelijnszorg zit in volle evolutie. Het zorgaanbod van gisteren is niet meer het aanbod waarmee je morgen jouw praktijk van een mooie toekomst verzekert.

14/04/2016

Verpleegkunde: vergane glorie of een beroep met toekomst?

In januari 2016 ging een nieuwe Europese richtlijn (Richtlijn 2005/36/EG) van kracht. De uitvoering van deze richtlijn zal er onder meer voor zorgen dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg overal in Europa kunnen worden ingezet. Deze omzetting beïnvloedt de huidige opleidingen voor verpleegkunde.

31/03/2016

Verpleegkundigen mogen vaccinaties toedienen

In het Koninklijk Besluit van 30 maart 2016 werd een volgende stap in de goede richting genomen rond de waardering van het verpleegkundig beroep: vanaf 9 april 2016 zal een verpleegkundige vaccinaties mogen toedienen aan de patiënt zonder dat de aanwezigheid van de arts hierbij verplicht is.

27/01/2016

Rapport Fase 1 van Vitalink

Onder de naam ‘clusterproject medicatieschema-deling’ lanceerden VAN en Domus Medica in 2015 een project om het efficiënt delen van medicatieschema’s via Vitalink te intensifiëren. Mederi, als lid van het Kartel Zelfstandige Thuisverpleging, gaf mee sturing aan dit project. Een rapport brengt de resultaten en ervaringen met dit project in kaart.

15/12/2015

Misbruiken enkelingen schofferen opnieuw volledige sector thuisverpleging

Gisteren maakte het RIZIV bij monde van de DGEC (Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle) een rapport openbaar over frauduleuze aangifte van prestaties in de thuisverpleging door 62 praktijken. Volgens het KZTV (Kartel Zelfstandige ThuisVerpleging) is het rapport onvoldoende genuanceerd en zet het een ganse sector voor schut door te fixeren op de misbruiken van enkelingen. 

5/12/2015

Geslaagde editie symposium zorgondernemer.be

Zo’n 250 beslissers uit de zorg- en thuiszorgsector volgden donderdag 3 december 2015 geboeid de presentaties en workshops over Technologie in de zorg: vriend of vijand? tijdens het symposium van zorgondernemer.be.

4/12/2015

Zembro is de Thuiszorgondernemer 2015

De prijs werd uitgereikt tijdens het symposium van zorgondernemer.be over “Technologie in de zorg: vriend of vijand?”. Bijna 1.000 personen brachten online hun stem uit. De jury volgde de keuze van het publiek en verkoos de "armband die verbindt" als veelbelovend initiatief.

1/12/2015

Besparingsmaatregelen thuisverpleging voorlopig on hold

Na een constructief overleg met het kabinet van minister Maggie De Block op donderdag 19 november worden besparingsmaatregelen voorlopig in beraad gehouden, uitgezonderd het laten wegvallen van de indexatie die geldt voor de volledige zorgsector. Een goed onderbouwd dossier dat werd voorgelegd door de vertegenwoordigers van de thuisverpleging in de Conventiecommissie, zorgde voor een kentering in het standpunt van het kabinet. 

30/11/2015

Comfortlift: een trap hoeft geen drempel te zijn

Kleine woning, grote woning? Rechte trap, gebogen trap? Staan, zitten of met een rolstoel? Comfortlift beschikt over het ruimste gamma trapliften, hefplateaus en huisliften in België. Zo hoeft “de trap nemen” niet langer een probleem te zijn.

30/11/2015

Mijn patiënt heeft chronische pijn: wat nu?

“2/3 van de bevolking leidt op een of andere manier aan chronische pijn: hoofdpijn, rugpijn, fantoompijn, … “ zegt Jet Van Hoek, referentieverpleegkundige “pijn”. Als instrumentiste bij een neurochirurg is haar interesse voor pijn en de behandeling ervan aangewakkerd. Het resulteerde in een opleiding tot referentieverpleegkundige. Tot vandaag werkt ze gepassioneerd rond het thema en wil ze collega-thuisverpleegkundigen en andere betrokkenen meer bewustmaken van de problematiek. 

30/10/2015

Minister Maggie De Block laat de thuisverpleging in de kou staan

Mederi is misnoegd over de besparingen die door de overheid gevraagd worden binnen de sector thuisverpleging. De door Mederi aangepaste perstekst wordt thans verspreid door alle vertegenwoordigers van de sector thuisverpleging in de conventiecommissie thuisverpleging. De besparingen komen niet alleen als een verrassing, maar worden als niet billijk ervaren. Onderstaand vindt u de vernoemde perstekst.

30/07/2015

Mederi stapt 100 kilometer voor een goed doel … en we rekenen op jouw steun

Na deelnames aan de Antwerp Ten Miles en de Battle of the Ardennes eerder dit jaar, stoomt Mederi zich klaar voor de volgende sportieve uitdaging: de Dodentocht in en rond Bornem op 14 en 15 augustus 2015.

8/05/2015

"Verrassend hoe weinig we over (in)continentie weten"

Zo’n 15-tal thuisverpleegkundigen beëindigden op 21 april de eerste specialisatieopleiding rond (in)continentie. De opleiding ging in november 2014 van start en is een initiatief van Mederi en SCA Hygiene Products i.s.m. Urobel (Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten) en 3 hogescholen. Een moment om te polsen naar hun ervaringen.

8/05/2015

Infimosa-project « Train the trainer » i.s.m. Erasmushogeschool Brussel

Mederi steunt al jarenlang Infimosa (INFIrmiers MOteur pour la SAnté), niet alleen financieel, maar ook organisatorisch en praktisch. Op 12 februari 2015 vertrok Véronique Muys samen met 2 leerkrachten van de opleiding Verpleegkunde aan de Erasmushogeschool Brussel richting Yakoma. Ambitie? Leerkrachten in de verpleegopleiding van Sara Zo coachen.

8/05/2015

Jobstudenten in de thuisverpleging

Thuisverpleging Dirk Croonen is actief in de regio Berlaar-Lier en telt 12 verpleegkundigen aangevuld met 1 jobstudent. “Cédric is ons jong veulen”, lacht Dirk. “Jobstudenten verdienen hun plaats in een autonome praktijk.” Hij zet de voordelen en attentiepunten op een rijtje.

8/05/2015

Stress en burn-out in de thuiszorg: je kan er iets aan doen

Niemand geeft graag toe dat hij of zij stressgevoelig is. Het klinkt zo zwak. Je steekt liever een tandje bij. Niets fout als dat tijdelijk is. Maar permanente stress laat sporen na. Of leidt tot een burn-out. Inès Depoorter en Sis De Schrijver willen er via Co-Pact iets aan doen.

15/12/2014

De juiste lift voor uw patiënt

Als ‘zorgregisseur’ kijkt u ook naar eventuele woningaanpassingen voor uw patiënt. Een trap- of huislift is een prima oplossing voor meer onafhankelijkheid en mobiliteit in eigen huis. Met deze vragen & antwoorden helpt Comfortlift u en uw patiënt op weg.

15/12/2014

20 “Referentieverpleegkundigen continentie” in opleiding

Naar schatting 800.000 personen hebben problemen met urineverlies. Ook de thuiszorg wordt in toenemende mate met deze problematiek geconfronteerd. Op 24 november 2014 gingen een 20-tal Mederi-thuisverpleegkundigen van start met de opleiding Referentieverpleegkundige Continentie.

15/12/2014

City Care Plus gelanceerd in Oostende en Turnhout

City Care Plus is een vernieuwende, onafhankelijke, niet-gesubsidieerde organisatie die speciaal werd opgericht om thuis wonen zo makkelijk mogelijk te maken. De drijvende krachten achter de organisatie zijn Mederi in samenwerking met enkele andere initiatiefnemers Oostende en Turnhout bijten de spits af.

11/12/2014

"Together we change"

De departementen huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten (prof. Dr. De Maeseneer (UGent), prof. Dr. Aertgeerts (KU Leuven), prof. Dr. Remmen (UA), prof. Dr. Devroey (VUB)) schreven samen deze visietekst. De tekst geeft aan hoe zij de eerste lijn in de toekomst graag zien evolueren en bevat ook een aantal handvaten die voor ons als element van de eerstelijn belangrijk zijn.

8/12/2014

Infographic - Veranderingen in de zorg

Alternatieve woon- en zorgoplossingen, besparingen, groeiende kwaliteitseisen, technologische innovatie, ... (Thuis)zorg is meer dan ooit onderhevig aan veranderingen.

We brachten een aantal veranderingen samen in een overzichtelijke infographic.

31/10/2014

Ledenblad FNBV

Via deze link kan u het laatste exemplaar van "De Neutrale", het ledenblad van de FNBV inlezen: klik hier

10/10/2014

Het federaal regeerakkoord - de gezondheidszorg

Een nieuwe regering en dus ook een nieuw regeerakkoord. Wij haalden er voor jou alvast het gedeelte rond de gezondheidszorg uit!

Recente berichten

20/10/2017

Zorgpunt: thuiszorg- en incontinentiemateriaal tegen speciale tarieven

Sinds een tijdje partnert Mederi met Zorgpunt. Dit om de Mederi-praktijken te ondersteunen in het snel en efficiënt voorzien van kwaliteitsvol thuiszorgmateriaal en incontinentieverzorging voor hun patiënten, tegen speciale tarieven. Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun patiënten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt).

20/10/2017

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

20/10/2017

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Incozina
Coloplast