nl | fr

Een menu van diensten voor elke zorgbehoevende

Bij Mederi vindt u een totaalpakket aan crisis- en overbruggingszorg zoals omschreven in het woonzorgdecreet aangevuld met andere diensten die ervoor zorgen dat een zorgbehoevende langer zelfstandig blijft wonen. Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging werkt hiervoor met zelfstandige praktijken van thuisverpleegkundigen. Kwaliteitsvolle teams die meer ruimte bieden voor een persoonlijker contact tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleging.

Thuisverpleging

Algemene en gespecialiseerde thuisverpleging

Professioneel personenalarm met crisisopvang door thuisverpleegkundigen

Crisis- en overbruggingszorg

DE KRACHT VAN MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING?

Lokale teams omkaderd door een innovatieve en dynamische organisatie zodat u zekerheid hebt van zorgkwaliteit en permanentie.

U wil de samenwerkingsmogelijkheden met Mederi erkende dienst thuisverpleging bekijken?

Aanvullende thuiszorg

City Care Plus

Woonassistentiefunctie

Coördinatie van comforthulp met dienstencheques

Bovendien ...

In geval van een mix van diensten, waakt een zorgcoördinator erover dat thuishulp tijdig mee evolueert met de veranderende zorgbehoeften en dat de hulp van alle zorgverleners afgestemd is op elkaar.

Prestaties inzake thuisverpleging factureren we via derdebetaler. Dit betekent dat we een factuur rechtstreeks via de mutualiteit of zorgverzekering regelen en dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Recente berichten

20/10/2017

Zorgpunt: thuiszorg- en incontinentiemateriaal tegen speciale tarieven

Sinds een tijdje partnert Mederi met Zorgpunt. Dit om de Mederi-praktijken te ondersteunen in het snel en efficiënt voorzien van kwaliteitsvol thuiszorgmateriaal en incontinentieverzorging voor hun patiënten, tegen speciale tarieven. Zorgpunt zorgt voor de bestellingen van Mederi-leden met hetzelfde engagement waarmee zelfstandige thuisverpleegkundigen hun patiënten verzorgen. Interview met Mieke Vanseuningen (GMV Thuisverpleging) en Dominique Blanckaert (Zorgpunt).

20/10/2017

Kevin Bas: "Goed dat ik de samenwerking met SOL heb leren kennen"

Kevin Bas lanceerde in april 2016 zijn praktijk “De ronde van Bas”. Vandaag zijn ze met vier gedreven thuisverpleegkundigen. “Om mensen langer in hun vertrouwde omgeving te houden, deden wij soms zelf niet-verpleegkundige taken. Vandaag doen we hiervoor beroep op Mederi-partner Solidariteit voor het Gezin (SOL).”

20/10/2017

De Mens Centraal geeft OZC Sint-Vincentius mee ademruimte

Dat veranderingen in de wetgeving instellingen soms verplicht om hun werkwijze in vraag te stellen, ondervonden ze bij Ondersteunings- en ZorgCentrum Sint-Vincentius aan de lijve. Mederi krijgt een plaats in de vernieuwde zorgorganisatie.

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Incozina
Coloplast