nl | fr

Een menu van diensten voor elke zorgbehoevende

Bij Mederi vindt u een totaalpakket aan crisis- en overbruggingszorg zoals omschreven in het woonzorgdecreet aangevuld met andere diensten die ervoor zorgen dat een zorgbehoevende langer zelfstandig blijft wonen. Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging werkt hiervoor met zelfstandige praktijken van thuisverpleegkundigen. Kwaliteitsvolle teams die meer ruimte bieden voor een persoonlijker contact tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleging.

Thuisverpleging

Algemene en gespecialiseerde thuisverpleging

Professioneel personenalarm met crisisopvang door thuisverpleegkundigen

Crisis- en overbruggingszorg

DE KRACHT VAN MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING?

Lokale teams omkaderd door een innovatieve en dynamische organisatie zodat u zekerheid hebt van zorgkwaliteit en permanentie.

U wil de samenwerkingsmogelijkheden met Mederi erkende dienst thuisverpleging bekijken?

Aanvullende thuiszorg

City Care Plus

Woonassistentiefunctie

Coördinatie van comforthulp met dienstencheques

Bovendien ...

In geval van een mix van diensten, waakt een zorgcoördinator erover dat thuishulp tijdig mee evolueert met de veranderende zorgbehoeften en dat de hulp van alle zorgverleners afgestemd is op elkaar.

Prestaties inzake thuisverpleging factureren we via derdebetaler. Dit betekent dat we een factuur rechtstreeks via de mutualiteit of zorgverzekering regelen en dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Recente berichten

19/07/2018

De neutrale is er!

Thema van deze editie: vallen en valpreventie

24/05/2018

Thuisverplegingsteam Jan Van Gils... powered by Mederi!

Antwerpen ziet er plots nét dat tikkeltje beter uit... Thuisverplegingsteam Jan Van Gils doet hun toer in stijl.

25/04/2018

Aanpassingen nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen op 1 juni 2018

De nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen wordt op 1 juni 2018 aangepast. De belangrijkste vernieuwing is het invoeren van het 'mondeling voorschrift'. 

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops