nl | fr

Een menu van diensten voor elke zorgbehoevende

Bij Mederi vindt u een totaalpakket aan crisis- en overbruggingszorg zoals omschreven in het woonzorgdecreet aangevuld met andere diensten die ervoor zorgen dat een zorgbehoevende langer zelfstandig blijft wonen. Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging werkt hiervoor met zelfstandige praktijken van thuisverpleegkundigen. Kwaliteitsvolle teams die meer ruimte bieden voor een persoonlijker contact tussen patiënt, mantelzorger en thuisverpleging.

Thuisverpleging

Algemene en gespecialiseerde thuisverpleging

Professioneel personenalarm met crisisopvang door thuisverpleegkundigen

Crisis- en overbruggingszorg

DE KRACHT VAN MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING?

Lokale teams omkaderd door een innovatieve en dynamische organisatie zodat u zekerheid hebt van zorgkwaliteit en permanentie.

U wil de samenwerkingsmogelijkheden met Mederi erkende dienst thuisverpleging bekijken?

Aanvullende thuiszorg

City Care Plus

Woonassistentiefunctie

Coördinatie van comforthulp met dienstencheques

Bovendien ...

In geval van een mix van diensten, waakt een zorgcoördinator erover dat thuishulp tijdig mee evolueert met de veranderende zorgbehoeften en dat de hulp van alle zorgverleners afgestemd is op elkaar.

Prestaties inzake thuisverpleging factureren we via derdebetaler. Dit betekent dat we een factuur rechtstreeks via de mutualiteit of zorgverzekering regelen en dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Recente berichten

14/11/2018

Eerstelijnsorganisaties geven met minister Vandeurzen de samenwerking rond het medicatieschema een duw in de rug

Op 14 november 2018 werd door een aantal koepelorganisaties (éénlijn.be, Domus Medica, VAN, Huis voor Gezondheid, Kartel Zelfstandige Thuisverpleging , eVita thuisverpleging, Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform) uit de eerste lijn een visienota aan de minister overhandigd. Het initiatief voor de visienota kwam er na de vaststelling dat gegevensdeling rond het Vitalink medicatieschema een uitdaging bleek voor het werkveld.

25/09/2018

Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwaliteit leveren, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

19/07/2018

De neutrale is er!

Thema van deze editie: vallen en valpreventie

Assist
Comfortlift
CBB Leuven
SCA
Volvo Cars
Zorgpunt
AMMA
Precura
Coloplast
Tops