Toediening Aclasta

Aclasta wordt gebruikt voor het behandelen van postmenopauzale vrouwen en volwassen mannen met osteoporose en de botziekte van Paget.

Aclasta is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan het botweefsel. Daardoor behoudt het meer stevigheid en blijft het risico op breuken kleiner.

Het wordt 1x/jaar toegediend via het bloed (met een intraveneus infuus). Onze verpleegkundigen komen bij de patiënt thuis langs om Aclasta toe te dienen.

Wat heeft de patiënt nodig?

• Een voorschrift om het medicijn te halen bij de apotheek.

• Een goedkeuring van het RIZIV voor terugbetaling van Aclasta.

• Een aanvraagformulier tot toediening van Aclasta, voor de verpleegkundige (ingevuld door de huisarts).

Tips voor de toediening

• Drink ten minste één of twee glazen water voor en na het toedienen van Aclasta.

• Zorg dat je al het materiaal in huis hebt om Aclasta te kunnen laten toedienen (dit haal je bij de apotheek).

• Zorg dat je ons het aanvraagformulier op voorhand bezorgt. Het kan ook zijn dat de arts dit rechtstreeks aan ons bezorgt.

• Zorg dat je het aanvraagformulier klaarlegt voor de verpleegkundige.

Gepost op 17 feb 2023

Andere nieuwsartikels