Werken met zorgkundigen binnen een praktijk thuisverpleging

Werken met zorgkundigen binnen een praktijk thuisverpleging

Algemene informatie

DE OPLEIDINGEN IN MAART WORDEN UITGESTELD WEGENS MAATREGELEN TEGEN CORONAVIRUS COVID-19

De regelgeving hieromtrent vereist dat alle verstrekkers binnen een praktijk kennis hebben van de regels inzake de samenwerking tussen verpleeg- en zorgkundigen. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot volledige terugvordering van gefactureerde honoraria bij de betrokken verstrekkers met bijkomende sancties bovenop.

De richtlijnen beantwoorden aan de RIZIV -vereisten en laat toe om op correcte wij zorgkundigen in te schakelen in uw praktijk dit mits naleving van bepaalde richtlijnen. 

Programma:
  • In welke gevallen kan uw equipe zorgkundigen opnemen?
  • Overlopen richtlijnen
  • Welke verpleegkudige activiteiten kunt u delegeren aan zorgkundigen?
  • Controle bezoeken door de verpleegkundige: wat moet u doen en wanneer?
  • ...


 

Andere opleidingen