Vroegtijdige zorgplanning bij (toekomstige) palliatieve zorg

Vroegtijdige zorgplanning bij (toekomstige) palliatieve zorg

Algemene informatie

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg tussen (toekomstige) patiënt en zorgverlener(s), gericht op het uitklaren van iemands waarden en wensen ten aanzien van zijn of haar (toekomstige) palliatieve zorg. Bij voorkeur worden die waarden en wensen ook meegedeeld aan familieleden en/of belangrijke naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden van een (benoemde) vertegenwoordiger. Dit proces kan, maar hoeft niet noodzakelijk, leiden tot één of een aantal wilsverklaringen.

Tijdens de opleiding zullen volgende items aan bod komen:

  • Waarom vroegtijdige zorgplanning?
  • Welke documenten/soorten wilsverklaring zijn er voorhanden?
  • Het wettelijke kader en beslissingen bij het levenseinde,…

Andere opleidingen