Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

Algemene informatie

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg tussen (toekomstige) patiënt en zorgverlener(s), gericht op het uitklaren van iemands waarden en wensen ten aanzien van zijn of haar (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan het levenseinde). Bij voorkeur worden die waarden en wensen ook meegedeeld aan familieleden en/of belangrijke naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden van een (benoemde) vertegenwoordiger.

Dit proces kan, maar hoeft niet noodzakelijk, leiden tot één of een aantal geschreven wilsverklaringen.

  • Inzicht verwerven in Vroegtijdige zorgplanning
  • Inzicht in de Belgische wetgeving rond patiëntenzorg en het levenseinde, begripsverduidelijking en zicht op de gevolgen van de wetgeving op het VZP-project
  • Inzicht in gespreksvoering met de patiënt
  • Inzicht en vaardigheden ontwikkelen in het voeren van multidisciplinair overleg
  • Leren herkennen van verschillende waarden en normen
  • Oefenen van vaardigheden in gesprekstechnieken.
  • Inzicht verwerven in de praktische toepassing van VZP

Vroegtijdige zorgplanning

28 maart 2022

14u00 17u00

Webinar

Gratis voor Mederi-leden 30 euro voor niet-leden

n.v.t

Inschrijven

Andere opleidingen