Symptoomcontrole en palliatieve thuiszorg

Symptoomcontrole en palliatieve thuiszorg

Algemene informatie

Palliatieve zorg is meer dan pijn-en symptoomcontrole, maar zonder deze controle is het moeilijk om aandacht te hebben voor de andere aspecten van de palliatieve zorg.
In deze module wordt o.a. stilgestaan bij:
  • de oorzaken van pijn
  •  het begrip " totale pijn"
  • basisprincipes van pijnbestrijding
  • praktische tips bij de aanpak van veel voorkomende symptomen
  • hoe observerenen evalueren
  • het belang van overleg en communicatie

Symptoomcontrole en palliatieve zorg

12 september 2022

14u00 17u00

Webinar

€30; gratis voor Mederi-leden

20/20

volzet

Symptoomcontrole en palliatieve zorg

10 oktober 2022

14u00 17u00

Webinar

€30; gratis voor Mederi-leden

20/20

volzet

Symptoomcontrole en palliatieve zorg

21 november 2022

14u00 17u00

Webinar

€30; gratis voor Mederi-leden

20/20

volzet

Andere opleidingen