Peristeen (darmspoeling)

Peristeen (darmspoeling)

Algemene informatie

Darmproblematiek, het taboe durven doorbreken

Patiënten die darmklachten hebben of van wie de kringspieren om de één of andere reden niet goed functioneren, kunnen last krijgen van chronische obstipatie of ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie). Darmproblematiek is nog een sterker taboe dan urineverlies en wordt zwaar onderschat. Darmspoelen kan helpen de obstipatie of fecale incontinentie onder controle te houden. Veel mensen zijn geholpen met deze therapie.
Na een inleiding rond darmproblematiek (welke aandoeningen of ingrepen kunnen leiden tot chronische obstipatie of incontinentie), wordt het principe van darmspoelen a.h.v. Peristeen voorgesteld. Peristeen is een simpel hulpmiddel om spoelingen gemakkelijker te maken voor de patiënt, maar vereist een deskundige opvolging.

Opgelet: ten gevolge van de verspreiding van het coronavirus kunnen onze opleidingen op elk moment geannuleerd worden. Mogen wij ook vragen de voorzorgsmaatregelen die op het moment van de opleiding gelden, na te leven. Het aantal deelnemers wordt beperkt naargelang de mogelijkheden op de locatie. Bedankt voor de medewerking!

Andere opleidingen