Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor "Beroepsgeheim voor zorgkundigen"

Wat is beroepsgeheim?
Welke ervaringen/bedenkingen zijn er al aanwezig?
Soorten geheimen.
Waar situeert beroepsgeheim zich in de wetgeving en wanneer schending? Tegenover wie? Uitzonderingen? Wanneer meldingsplicht? …
Toepassingen a.h.v. casuïstiek
Vragenronde ( + tussendoor)
 

Ik ben student: