Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor "Basisnomenclatuur"

Een optimale tarifering en facturering is voor elke verstrekker/praktijk van essentieel belang. Om de software optimaal te gebruiken, heeft u een goede kennis van nomenclatuur, tarifering en bijhorende wetgeving nodig.

De wetgeving wordt almaar complexer en de regels veranderen regelmatig. Natuurlijk wilt u interpretatiemogelijkheden door grijze zones zoveel mogelijk voorkomen.

Mederi organiseert interactieve, praktijkgerichte opleidingen rond nomenclatuur. Bedoeld voor beginnende én ervaren medewerkers die dagelijks of sporadisch met nomenclatuur te maken krijgen.

Ik wens een factuur te ontvangen:


Ik ben student: