Inschrijven voor een opleiding

Inschrijven voor "Basisopleiding BelRAI"

BelRAI© laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden.Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens die vervolgens kunnen dienen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening.De gegevens worden door de zorgverleners elektronisch geregistreerd. Hiervoor wordt een gratis BelRAI©onlineplatform aangeboden.

BelRAI© is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen, opgeslagen in de centrale BelRAI©-databank zodat ze met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.


 

Ik wens een factuur te ontvangen:


Ik ben student: