Compressietherapie: een praktische opleiding

Compressietherapie: een praktische opleiding

Algemene informatie

Uiteraard kom je in de thuisverpleging frequent in aanraking met compressietherapie. Het is dan ook van het grootste belang dat je de uitvoering ervan perfect onder de knie hebt. Ook symptomen van veneuze insufficiëntie herkennen en op de juiste manier aanpakken kan veel problemen bij uw patiënten voorkomen.

De lesgever (van de firma Lohmann & Rauscher) herhaalt samen met u de basisbegrippen en theorie rond compressietherapie. Nadien wordt de nodige tijd besteed aan de praktische uitvoering ervan. Ook worden de verschillende soorten rekwindels voorgesteld en kom je alles te weten over het ontstaan, de preventie en de behandeling van ulcus cruris.

Andere opleidingen