Aflevering 5: Groepspodcast met Lode D'haenens, Véronique Jacobs, Jos Vanhoof en Jan Bertels

Eindelijk én uniek voor Vlaanderen: de grote groepspodcast rond de thuisverpleging & eerste lijnszorg, met onze eerste 4 gasten. Want het is 5 na 12. Aan tafel? Thuisverpleegkundigen Lode D’haenens & Véronique Jacobs, huisarts-zorgondernemer Jos Vanhoof en kabinetschef Jan Bertels (minister Vandenbroucke). Tijd voor connectie, tijd voor actie!

STELLING 1: 'Er zijn te weinig zorgverstrekkers. En dat zal niet binnen 5 jaar zijn opgelost.’
3'09" Wat met de 48 miljoen euro in het zorgpersoneelsfonds? 
9'14" Meer verschuiving naar de 1e lijn, van taken én middelen.
14'24" Hoe mensen in de zorg houden of (opnieuw) aantrekken?
18'45" Taakdifferentiatie en joberkenning als remedies tegen de frustratie. 
24'35" Stapjes naar meer verbinding in tijden van vervreemding.
29'31" Meer regionale invulling, minder overheidssturing. 
33'11" Duidelijkheid voor de patiënt in de hele zorgketen.

STELLING 2: ‘Er komt een enorme zorgverschuiving van de 2e naar de 1e lijnszorg. Dit is een kans om de 1e lijn te versterken én te verheffen.’
37’45” Jos' verrassend financieringsvoorstel voor de 1e lijn. 
41'05" De constructieve mening van Lode, Véronique en Jan hierrond.
47'31" De rol van de overheid naar initiatieven vanuit de praktijk. 
52'02" Minder regels, meer vertrouwen, meer passie.
57'01" Minder ouderwetse hiërarchie, meer gedeelde expertise en leiderschap.
01u00'54" Het belang en het risico van specialisten & specialismen.  
01u06'33" Welke beleidsinitiatieven nog voor de verkiezingen ? + afscheid Jos 

STELLING 3 - ‘De zorg is niet sexy, terwijl er niks mooier is. Hoe vertalen we de passie naar de buitenwereld?
01u11’15" De verantwoordelijkheid van de onderwijs/educatie-instellingen. 
01u17'35" De verantwoordelijkheid van de mediaspelers. 
01u20’13” De verantwoordelijkheid van de zorgverleners.
01u21'20” De verantwoordelijkheid van de zorgspelers. 
01u25’19” De verantwoordelijkheid van de overheid.

SLOTWOORD: 'Hoe spreken we concreet verder af?'
01u29'24” Lode
01u31'20" Véronique
01u33’41” Jan
01u36’28” De Kopgroep: wordt verder vervolgd. 
 

Gepost op 30 jul 2023

Andere nieuwsartikels