Tarificatie & facturatie

Uitbetaling prestaties 10 dagen na facturatie.

Tarificatie & facturatie
Tarificatie & facturatie

Als zelfstandig thuisverpleegkundige ben je ook verantwoordelijk voor de tarificatie en facturatie van jouw geleverde zorgprestaties. Om jou administratief te ontzorgen, zorgt Mederi samen met de interne tarificatiedienst TDM3 voor een correcte verwerking van jouw maandelijkse facturatie. Zo kan jij focussen op de zorg voor jouw patiënten.

Tariferen via derdebetalersregeling

De facturatie van de verpleegprestaties gebeurt volgens de derdebetalersregeling. Dit betekent dat je niet rechtstreeks met jouw patiënten de geleverde prestaties moet afrekenen. Bovendien zorgen we bij Mederi voor een kwaliteitscontrole van de ingegeven prestaties, zodat de kans op verwerpingen wordt geminimaliseerd en jouw inkomsten worden geoptimaliseerd. Toch een verwerping? Wij volgen dit op en zorgen voor de herindiening.

Snelste uitbetaling op de markt

De uitbetaling van de prestaties gebeurt gegarandeerd tien dagen na het factureren. Ook als de mutualiteiten om welke reden dan ook jouw prestaties nog niet hebben verwerkt tijdens deze 10 dagen, mag je zeker zijn van jouw centen. 

Je ontvangt bovendien duidelijke en transparante prestatie- en betalingsoverzichten, zodat je nog steeds vinger aan de pols houdt bij de facturatie en de uitbetalingen. 

Eén keer per jaar maken we ook jouw boekhouder gelukkig met een kant-en-klaar jaaroverzicht van alle gefactureerde en uitbetaalde zorgprestaties.

Ik heb interesse