Zorgcentrale Z-plus

Digitalisering van zorg

Zorgcentrale Z-plus
Zorgcentrale Z-plus

Mederi participeert in Z-Plus, een initiatief waarin samen met onder andere i-mens en Familiehulp een platform gecreëerd werd dat een antwoord biedt op de digitalisering van de zorg. Mederi kiest er bewust voor om dit niet alleen te doen, gezien het belang van schaalgrootte voor dergelijke initiatieven. Tot nu toe ging er bijzondere aandacht naar personenalarmering en de interventie bij alarmoproepen door professionele zorgverleners. Mederi speelt hierin een hoofdrol. Net omdat men zich ervan bewust is dat dit in vele gevallen het ontbrekende puzzelstuk is om mensen langer thuis te kunnen verzorgen, zette Mederi mee de schouders onder de interventiedienst thuisverpleging vzw.

Digitalisering van zorg... niet zonder mensen

Niet enkel de reguliere personenalarmtoestellen worden bij Z-Plus ingezet, ook slimme sensoren, dwaaldetectiesystemen en wearables behoren de dag van vandaag tot de toestellen om de medische toestand van patiënten op te volgen.

Recent werd ook het luikje van zorg op afstand onthuld. Via beeldcommunicatie en telebegeleiding kan een verpleegkundige in contact staan met de patiënt. Bijvoorbeeld voor begeleiding bij medicatie of een snelle check. Ook de professionele opvolging en analyse van parameters (glucose, bloeddruk, hartslag, …) kunnen vanop afstand gemonitord worden door alle betrokken zorgverleners. Zoals in alles maken de zelfstandige verpleegpraktijken hier het verschil. Er is niet enkel goed materiaal, een vernieuwende visie en technologie nodig. Het verschil wordt hier gemaakt met de juiste drive: de patiënt helpen op ieder moment dat het nodig is.

Contact