Mederi-kwaliteitslabel

Ontwikkeld met de voeten in het werkveld

Mederi-kwaliteitslabel
Mederi-kwaliteitslabel

Mederi duidt al jaren op het belang van kwaliteit binnen een praktijk thuisverpleging. Terecht zo blijkt, want patiënten en doorverwijzers van zorgen zijn vandaag steeds kritischer en hebben meer keuzemogelijkheden. Wie bewust omgaat met kwaliteit staat dus sterker om cliënten te behouden en partnerships aan te gaan. 

De opbouw van het Mederi-kwaliteitslabel

Het Mederi-kwaliteitslabel is opgebouwd in verschillende levels, zodat het voor een praktijk steeds mogelijk is om aansluiting te zoeken bij een level waar dat kan. 

Zelfscan + basisniveau
De coördinator vult samen met het team de zelfscan in. Wanneer aan alle kwaliteitsdoelstellingen van het basisniveau wordt voldaan, ontvangt de verpleegpraktijk het attest van het basisniveau.

Gevalideerd niveau
Wanneer aan alle kwaliteitsdoelstellingen op niveau van 'gevalideerde praktijk' werd voldaan, ontvangt de praktijk het certificaat gevalideerde praktijk. De verantwoordelijke voor de validatie is de kwaliteitscoördinator van Mederi, begeleid door een externe onafhankelijke organisatie.

Het kwaliteitslabel behalen is nooit een doel op zich, maar het is een tool om de eigen praktijkwerking en zorg in vraag te stellen en te verbeteren waar nodig. Het is een tool die zorgondernemers vooruit helpt.
 

Wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Deze kwaliteitswet verzekert het recht van de patiënt op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit. De wet bevat een hele reeks maatregelen die de kwaliteit en de veiligheid van zorg voor de patiënt helpen garanderen. Zo zullen zorgverleners straks onder andere een portfolio bijhouden waarmee ze aantonen dat ze over de juiste competenties beschikken. Alle zorgverleners zullen ook deelnemen aan de permanentie als die georganiseerd wordt voor hun beroepsgroep. En omdat een goed, up-to-date patiëntendossier een cruciaal instrument is voor goede zorg, komen er minimumnormen voor de inhoud en vorm van zo'n dossier.

Deze maatregelen hebben we bij Mederi al enkele jaren gecoverd in het Mederi-kwaliteitslabel.
 

Ik wil het Mederi-kwaliteitslabel behalen