Wondzorgnomenclatuur: wijzigingen vanaf 01/12/2022: belangrijke aandachtspunten voor de patiënt

Wondzorgnomenclatuur: wijzigingen vanaf 01/12/2022: belangrijke aandachtspunten voor de patiënt

De twee belangrijkste wijzigingen voor de patiënt:

Daar waar tot op heden een voorschrift gevraagd werd voor wondzorg door een thuisverpleegkundige, is dat vanaf 1 december 2022 niet langer in alle situaties het geval. Materiaal dat nodig is voor de verzorging van chronische wonden zal wel pas worden terugbetaald als je een voorschrift hebt van een arts. Vraag dat dus zeker na bij je huisarts of thuisverpleegkundige.

Verder voorziet de nieuwe regelgeving dat de verpleegkundige op geregelde tijdstippen een foto dient te nemen van jouw wonde. Dit om het opvolgen van de evolutie van jouw wonde door de arts(en) mogelijk te maken. Vanzelfsprekend valt dit alles onder het beroepsgeheim en onder de regels inzake veiligheid van bewaring en verzending van jouw gegevens als patiënt.


Meer informatie over de wijzigingen voor thuisverpleging en artsen vind je hier.

Gepost op 27 nov 2022

Andere nieuwsartikels