Wondzorg: tijdelijke maatregel bij technische softwareproblemen en verduidelijking foto's

TIJDELIJKE MAATREGEL VOOR TECHNISCHE PROBLEMEN BIJ MELDING AAN ARTS 

Vanuit sommige softwarepakketten is het momenteel niet mogelijk om vanuit de software veilig te communiceren met de arts die betrokken is bij de wondverzorging. Gedurende deze periode, waarin het technisch nog niet mogelijk is om te voldoen aan de meldingsplicht aan de behandelende arts (die de voorschrijfplicht vervangt), wordt bij wijze van uitzondering gedoogd dat;
  • verpleegkundigen deze melding niet versturen
  • verpleegkundigen de zorg attesteren
op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een medisch voorschrift dat wordt bewaard in het verpleegdossier. Deze uitzondering eindigt op 28 februari 2023.

VERDUIDELIJKING FOTO'S WONDZORG

De verpleegkundige brengt de arts op een directe, veilige en controleerbare manier op de hoogte van het begin van de behandeling. De foto die bij de eerste verbandwissel wordt gemaakt, wordt toegevoegd aan het verpleegdossier van de patiënt. Het wordt ter beschikking gesteld van de arts die betrokken is bij de wondverzorging. Dit betekent niet dat de foto systematisch moet worden verzonden. Als de arts toegang heeft tot het dossier van de patiënt (tijdens een consultatie of bezoek), kan hij de foto van de wonde raadplegen. Als de foto is opgeslagen in het elektronisch dossier van de patiënt op een hub (RSW/RSB/Vitalink), is deze in principe ook beschikbaar voor de arts. De verpleegkundige moet ervoor zorgen dat de arts toegang heeft tot een foto van de wonde voor eventuele follow-up of advies.


Een volledig overzicht van de nieuwe wondzorgnomenclatuurregels vind je hier.

Gepost op 28 jan 2023

Andere nieuwsartikels