Verplichte inning van remgelden in de thuisverpleging: een huidige stand van zaken

Er is de laatste tijd al heel wat gezegd en geschreven rond het al dan niet invoeren van de ‘verplichte inning van remgelden’ in de thuisverpleging. Het gaat dan veelal over een combinatie van veronderstellingen en losse flarden van informatie, die ervoor zorgt dat er nog weinig objectiveerbare informatie voor handen is omtrent dit onderwerp.

Wat is nu de huidige stand van zaken?

De bespreking rond de invoering van de verplichte inning van remgelden is wel degelijk aan de gang. Het gaat over de ‘verplichte’ inning en daarmee verschilt deze bespreking van de huidige regelgeving die ‘toelaat’ om remgelden te innen. Iedere praktijk of dienst, of die nu zelfstandig werkt of met loontrekkenden, kan vandaag remgelden innen. Dat gebeurt ook in heel wat Franstalige regio’s. 
De bedragen van de remgelden zijn vastgelegd en te consulteren op de website van het RIZIV.
 
Er zijn weinig organisaties of groeperingen die volledig tegen ‘de verplichte inning’ van remgelden zijn: de factuur van de remgelden kan ‘het bewijsstuk voor de patiënt’ vervangen en moet aan iedere patiënt aangeboden worden (wat niet wil zeggen dat iedereen zal moeten betalen), en er wordt van uitgegaan dat er op deze manier ook meerinkomsten zijn voor de verpleegkundige prestaties. Die meerinkomsten zijn nodig om een thuisverpleging betaalbaar te houden voor de zelfstandig verpleegkundige en/of de werkgever, gezien de oplopende inflatie. Iedereen beseft tegelijk dat het inspanningen vergt om de remgelden te innen.
 
Tegelijk zijn er wel nog heel wat onduidelijkheden en vragen. We sommen ze even op:
  • Op welke manier kan er rekening gehouden worden met (financieel) kwetsbare patiënten? En wie zijn dat dan?
  • Is er een mogelijkheid om bij een bepaald percentage van patiënten het remgeld niet aan te rekenen?
  • Hoe ver moet er gegaan worden om remgelden toch te innen, en welke stappen moeten er verplicht genomen worden hieromtrent?
  • Wat gebeurt er indien er toch geen remgeld gevraagd wordt (zijn er controles en sancties?)
  • Wie gaat de bevolking en de patiënten informeren en wordt dit gezamenlijk en éénduidig aangepakt door alle stakeholders?
Het is voornamelijk deze laatste bezorgdheid die moet uitgeklaard worden. Het gaat hier over een ingrijpende aanpassing binnen de gezondheidszorg waar iedere betrokkene (verpleegkundige, mutualiteit, overheid, organisatie) zijn verantwoordelijkheid moet dragen. Het is bijgevolg momenteel moeilijk om een startdatum te plakken op dit dossier.

Gepost op 12 nov 2023

Andere nieuwsartikels