Minder druk op ziekenhuizen door meer telemonitoring van covidpatiënten

De stijgende coronacijfers doen de druk op de ziekenhuizen toenemen. Door de coronacrisis werden verschillende innovaties in een sneltempo ingevoerd. Een daarvan was het opvolgen van covidpatiënten op afstand. Telemonitoring verlicht de druk op de ziekenhuizen: patiënten moeten minder snel naar intensieve zorgen en gehospitaliseerde patiënten kunnen gemiddeld 2,5 dagen vroeger het ziekenhuis verlaten. Om meer bedden vrij te houden op de covidafdelingen pleiten de initiatiefnemers van het pilootproject in Aalst, waaronder zorgcentrale Z-plus en zorgorganisaties i-mens en Mederi, om opnieuw meer in te zetten op telemonitoring.

Minder ziekenhuisbedden bezet door telemonitoring

Bij telemonitoring krijgen besmette patiënten onder andere een thermometer en een saturatiemeter mee naar huis waarmee ze hun eigen parameters kunnen meten en kunnen registreren in een multidisciplinair platform. Een thuisverpleegkundige van i-mens of Mederi doet steeds een opstartbezoek bij de patiënt thuis en kan indien nodig ook dagelijks instaan voor de registraties van de parameters. Deze waarden worden opgevolgd door opgeleide verpleegkundigen van de zorgcentrale Z-plus op basis van een gevalideerd zorgpad zodat er ingegrepen kan worden bij een noodgeval of bijgestuurd kan worden door de behandelende huisarts of arts-specialist.

Julie Wyffels, algemeen coördinator Z-plus, licht toe hoe telemonitoring de druk op de ziekenhuizen kan verlichten: “Telemonitoring voorkomt hospitalisaties. De gezondheidsparameters (temperatuur en zuurstofsaturatie) van de patiënt worden voortdurend opgevolgd. Enkel wanneer het écht nodig is, worden patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis . Bovendien kunnen patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen, ook vroeger naar huis om daar verder opgevolgd te worden. Covidafdelingen worden zo niet nodeloos bezet én patiënten kunnen in hun thuisomgeving herstellen.”

De resultaten van het pilootproject in de 3de coronagolf tonen aan dat telemonitoring werkt. Gemiddeld konden gehospitaliseerde patiënten 2,5 dagen vroeger naar huis in veilige omstandigheden.

Julie Wyffels: “De coronacijfers liegen er niet om. Het is opnieuw alle hens aan dek. We moeten alles doen om de vierde golf het hoofd te bieden. We staan klaar om tijdens deze vierde golf opnieuw meer covidpatiënten op afstand op te volgen, daar waar het kan.”

Meer dan 100 patiënten geholpen via telemonitoring

Sinds de start van het project werden in totaal 104 covidpatiënten geholpen via telemonitoring. Het aantal patiënten dat via telemonitoring wordt opgevolgd stijgt opnieuw sinds de vierde golf.

“Dat is een goede zaak”, zegt Karin Van Mossevelde, voorzitter Z-plus en algemeen directeur i-mens. “Het verlicht de druk op de covidafdelingen. Maar laat ons ook niet vergeten dat er andere zorgnoden zijn dan covid. Ook de huisartsen worden overspoeld. Door hen tools aan te reiken om bepaalde patiënten op afstand op te volgen, komt er meer ruimte vrij voor de gewone zorg.”

Willy Vertongen, bestuurder Z-plus en CEO Mederi: “We hebben al meer dan 100 covidpatiënten kunnen helpen. De pandemie heeft het draagvlak voor innovaties zoals telemonitoring versneld. Het is een perfect voorbeeld van hoe alle zorgverleners – van het ziekenhuis tot de thuiszorg – kunnen samenwerken om patiënten op een kwalitatieve manier op te volgen. Voor mij is telemonitoring één van de grootste evoluties in de thuiszorg. Ook buiten covid moeten we hier in de toekomst meer op inzetten.”

Meer info: www.thuistelemonitoring.be

Telemonitoring van covidpatiënten werd vanaf maart 2021 opgezet als pilootproject door thuiszorgorganisatie i-mens en koepelorganisatie voor zelfstandig thuisverpleegkundigen Mederi, zorgcentrale Z-plus, huisartsenkring Aalst, OLV en ASZ ziekenhuis in Aalst en de softwareleverancier Remedus.

Gepost op 22 nov 2021

Andere nieuwsartikels