Mijn Gezondheid, een gezondheidsportaal met kansen voor de thuisverpleging?

Mijn Gezondheid, een gezondheidsportaal met kansen voor de thuisverpleging?

Als de overheid en gezondheidsorganisaties de handen in elkaar slaan, krijg je Mijn Gezondheid, een gezondheidsportaal voor alle burgers.

Iedereen kan via www.mijngezondheid.belgie.be de eigen gezondheidsgegevens raadplegen. De website is een centrale toegangspoort waar je kan doorklikken naar verschillende toepassingen op andere platformen, allemaal in het teken van jouw gezondheid. 


My Health Viewer
Via een kaartlezer en je identiteitskaart log je in op My Health Viewer. Daar kan je een overzicht terugvinden van je vaccinaties en eventuele medicatieschema. De huisarts die jouw globaal medisch dossier bijhoudt, kan een samenvatting van je gezondheidstoestand opladen, zodat jij deze op elk moment kan raadplegen. Op je profiel zie je wie er allemaal toegang heeft tot de gegevens en welke zorgverleners deel uitmaken van je zorgteam. Op elk moment kan je de gegevens wijzigen of schrappen.


Andere partners
Op de website tref je ook informatie over de mutualiteiten, patiëntenverenigingen en ziekenhuizen. Enkele ziekenhuizen hebben al een rechtstreekse link gelegd tussen Mijn Gezondheid en hun eigen platform. Indien jouw ziekenhuis erbij is, kan je alle gegevens die het ziekenhuis over jou bewaart, zoals radiologisch beeldmateriaal, onderzoeksverslagen, afspraken, enz… inkijken.  


En de thuisverpleging?
Het portaal is in volle ontwikkeling en de overheid wil de komende jaren meer zaken integreren. De thuisverpleging is de snelst groeiende in de zorgsector. Het aantal ouderen die zo lang mogelijk thuis wensen te blijven en van kwaliteitsvolle zorg willen genieten, groeit elke dag. Daarom wordt de thuisverpleging momenteel bevraagd over de integratie van noodzakelijke functionaliteiten die de relatie tussen de thuisverpleegkundige en de patiënt kan vergemakkelijken.


Ook jij hebt inspraak…
Momenteel verzamelt Mederi ideeën om deze gegroepeerd aan de overheid door te geven. We staan stil bij mogelijkheden zoals het opnemen van de planning van de thuisverpleegkundige, aanvullen van de medicatielijst en het aanleveren van een dubbel van facturen. Maar uiteraard zijn andere interessante ideeën steeds welkom. 

Deze vraag beantwoorden neemt maar 2 minuutjes van uw tijd in beslag. Bedankt!

Klik hier voor het invullen.

Gepost op 26 feb 2019

Andere nieuwsartikels