Mederi volgt COVID-patiënten professioneel op via telemonitoring

Mederi volgt COVID-patiënten professioneel op via telemonitoring

Mederi, een erkende dienst voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, stapt samen met de Huisartsenkring Aalst, de Aalsterse ziekenhuizen OLV en A.S.Z., de zorgcentrale Z-plus, de leverancier van telemonitoring technologie Remedus en thuiszorgorganisatie i-mens in een pilootproject van het RIZIV waarbij COVID-19-patiënten via telemonitoring veilig van thuis kunnen worden opgevolgd.

Met het proefproject willen de initiatiefnemers de meerwaarde van telemonitoring aantonen in de eerstelijnszorg. De professionele zorgopvolging op afstand moet de huisartsen ontlasten en bevestigde COVID-19-patiënten langer op een veilige manier thuis in hun vertrouwde omgeving te houden, waardoor ook de spoeddiensten worden ontlast. Ten tweede creëren we ook meer capaciteit in de ziekenhuizen door patiënten vervroegd veilig onder telemonitoring thuis te laten herstellen.

“Met de implementatie van dit transmuraal zorgtraject onderstreept Mederi zijn visie als voortrekker om de steeds veranderende noden van de zelfstandige thuisverplegingspraktijk om te zetten naar een eerstelijnspraktijk van vandaag en morgen.”, zegt Willy Vertongen, CEO Mederi, die het project persoonlijk kon toelichten aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

thumbnail-(2).jpeg

Artsen kunnen patiënten aanmelden voor dit telemonitoring zorgtraject via de zorgcentrale Z-plus. De verpleegkundigen van de zorgcentrale informeren iedere patiënt en na instemming ontvangt de patiënt thuis een telemonitoring-box. Deze bevat meetapparatuur waarmee de patiënt zelf bepaalde parameters zoals zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie, hartslag en temperatuur kan meten. Indien nodig krijgt de patiënt ook een tablet om via beeldbellen hulp te krijgen bij het gebruik van de apparatuur. Ook de thuisverpleegkundigen van Mederi en/of i-mens kunnen als begeleiding worden ingeschakeld. De gegevens worden automatisch opgeladen in een beveiligd dataplatform RemeCare. De centralisten van Z-plus volgen de patiënten nauwkeurig 24/24 vanop afstand, samen met de overige zorgpartners.

Het zorgtrajectbeheersysteem RemeCare, ontwikkeld door Remedus, geeft zowel de patiënt, de mantelzorgers als alle zorgverstrekkers van het multidisciplinair zorgteam de toegang tot de relevante gezondheidsgegevens en informatie.

Via de app van RemeCare heeft de patiënt een veilige toegang tot het zorgpad-dagboekje dat hem/haar gidst doorheen de dagelijks geplande metingen van vitale parameters en symptoomregistraties.

thumbnail-(11).jpeg

Naast de patiënt kunnen ook alle betrokken zorgverstrekkers hun zorgprestaties, observaties en medicatietoedieningen registreren in RemeCare. De verantwoordelijke zorgverstrekker wordt op het juiste moment op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de gezondheidstoestand van de patiënt en kan de behandeling beter en sneller afstemmen op de individuele noden van de patiënt. Het medisch dashboard helpt de zorgverstrekker om in één oogopslag een goed beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt te krijgen waardoor veel gerichter een (tele)consultatie gerealiseerd of een beslissing vanop afstand kan worden genomen. In dat opzicht is telemonitoring iets waar Mederi, i-mens, Remedus en de andere zorgpartners ook naast COVID-19 mee aan de slag willen.

Gepost op 10 mrt 2021

Andere nieuwsartikels