Mederi gaat voor kwaliteit in de gezondheidszorg

Maar liefst 1000 verpleeg- en zorgkundigen maken deel uit van het grote Mederi-netwerk. Daarmee zijn we ruimschoots de grootste erkende dienst thuisverpleging die bestaat uit zelfstandige verpleegpraktijken. We zijn ervan overtuigd dat alle thuisverpleegkundigen en -zorgkundigen kwalitatieve zorg bieden, maar bij Mederi gaan we een stapje verder.

Reeds in 2015 introduceerden we het Mederi-kwaliteitslabel. Daarmee gaven we inhoud aan "kwaliteit". We bepaalden hoe Mederi kwaliteit definieert op basis van input door praktijken en doorverwijzers. Op basis hiervan gingen onze praktijken aan de slag met hun praktijk, bijgestaan door hun Mederi-praktijkcoach en kwaliteitscoördinator. En om de laatste fase van het kwaliteitslabel te behalen, ondergaat de praktijk een audit door een externe partner.

Vrijdag 21 september 2018 werd het ontwerp van de kwaliteitswet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block goedgekeurd door de ministerraad. De wet wil kwaliteitsvolle zorg concreet vertalen naar de zorgpraktijk. Zo zullen zorgverleners aan minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen ongeacht de locatie waar ze werken, in het ziekenhuis, een privépraktijk of bij de patiënt thuis.

De wet schrijft een aantal concrete zaken voor waar een zorgverlener moet aan voldoen om kwaliteit te bieden. Ook het Mederi-kwaliteitslabel werd opgebouwd rond zaken als continuïteit van zorgen, permanentie, zorgtechnische competenties, ... 
Met deze kwaliteitswet kunnen we dus alleen maar blij zijn, kwaliteit in zorg moet voorop staan. En hét bewijs dat Mederi vooruitstrevend en juist bezig is! 

Meer informatie over de kwaliteitswet vindt u hier.

Gepost op 25 sep 2018

Andere nieuwsartikels